Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok

Samorząd
26 listopada 2012
Podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni i mieszkańcy Małopolski poznali treść budżetu Województwa Małopolskiego na 2013. Przedstawił ją marszałek województwa Marek Sowa. Prócz pierwszego czytania budżetu radni przyjęli m.in. „Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017” oraz zapoznali się z informacją Zarządu Województwa Małopolskiego  w sprawie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Budżet Województwa Małopolskiego

-Przedstawiam dziś Państwu budżet województwa małopolskiego na rok 2013. Jest to efekt dwumiesięcznej pracy dyrektorów jednostek i departamentów UMWM oraz Zarządu Województwa Małopolskiego - rozpoczął swoje wystąpienie marszałek Marek Sowa. - Naszymi głównymi celami przy jego konstruowaniu był proinwestycyjny charakter budżetu  oraz utrzymanie grantów podnoszących aktywność obywatelską w regionie -podkreślał marszałek.

Dochody województwa w roku 2013 mają sięgnąć kwoty 1083 930 515 zł, zaś wydatki 1168,2 mln złotych i niemal w połowie mają być związane z programami europejskimi. Największą część dochodów Małopolski będzie stanowić udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-34,3% wszystkich dochodów, oraz dotacje i środki na programy europejskie-32,6%.

W 2013 r. województwo małopolskie najwięcej wyda na transport i łączność, planowana kwota to 435 289 984 zł. Na drugim miejscu będą wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-111 525 933 zł, na wysokich miejscach znajdą się także wydatki w obszarze polityki społecznej oraz rolnictwa i łowiectwa. Przyszłoroczny budżet województwa małopolskiego ma zbilansować się kwotą 1 200 667 779 zł. Wydatki inwestycyjne sięgną w nim 446 696 264 zł.

Marszałek Marek Sowa wskazał na najistotniejsze z nich w wielu strategicznych obszarach jak ochrona przeciwpowodziowa, edukacja, ochrona zdrowia, inwestycje w infrastrukturę drogową, transportową oraz kulturę. Wskazał też kwoty przeznaczone na planowane w przyszłym roku konkursy grantowe.

- Jestem przekonany, że gdy porównamy sytuację województwa małopolskiego z sytuacją wielu innych samorządów, możemy ocenić, że jest ona naprawdę dobra - podsumował  marszałek Marek Sowa.

Przedstawiony przez Marszałka Województwa Małopolskiego projekt budżetu został w trakcie dyskusji oceniony przez radnych.

– Realizując kolejne budżety wpadliśmy w pułapkę, która powoduje wzrastanie zadłużenia, ja natomiast nie widzę w projekcie koncepcji wyjścia z niej - ocenił przewodniczący sejmikowego klubu Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Biedroń.

 Przeciwną opinię przedstawił szef klubu Platformy Obywatelskiej RP w Sejmiku Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. –Ten budżet jest odpowiedzialny, przewidywalny, realny, a nawet ostrożny, ale przede wszystkim oparty na faktach. Jeżeli w czasach trudniejszych wydatki inwestycyjne przekraczają 38% to nie możemy mówić o budżecie stagnacji-stwierdził przewodniczący Zegzda.

Radni zapowiedzieli także poprawki do projektu budżetu. –Ten budżet nas nie satysfakcjonuje, ale wierzymy, że poprawki  jeśli go nie uzdrowią, to chociaż zreanimują - powiedział w imieniu klubu Solidarnej Polski radny Piotr Sak.

– Polskie Stronnictwo Ludowe ma poprawki do budżetu. Myślę, że wspólnie damy radę skonstruować taki budżet, że będzie on do zaakceptowania przez wszystkie siły polityczne w Sejmiku - mówił w imieniu klubu PSL wiceprzewodniczący SWM Jacek Soska.

***
Podczas XXIX sesji Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął również „Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017” oraz „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Radni wysłuchali też informacji Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyszłości Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W imieniu Zarządu przedstawił ją wicemarszałek Wojciech Kozak, a także dyrektor placówki dr Anna Prokop-Staszecka oraz przedstawiciel pracowników i Rady Naukowej szpitala prof. Antoni Dziatkowiak.

Podczas poniedziałkowej sesji Sejmik przyjął też trzy rezolucje: w sprawie zintensyfikowania prac nad uchwaleniem „Kodeksu budowlanego”, w sprawie powszechnej dostępności sieci telefonii komórkowej na obszarze całego Województwa Małopolskiego oraz  w sprawie sprzeciwu wobec planów likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do jego dalszego funkcjonowania.

Galeria zdjęć