Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Marszałek i prezydent o igrzyskach i miejskich obszarach funkcjonalnych

Samorząd
23 lutego 2021
Marszałek Witold Kozłowski spotkał się dzisiaj w Tarnowie z prezydentem miasta Romanem Ciepielą. Rozmawiano m.in. o planowanych III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 oraz o najbliższych działaniach związanych z miejskimi obszarami funkcjonalnymi.

Marszałek Witold Kozłowski zapoznał prezydenta Tarnowa z obecnym stanem przygotowań do Igrzysk Europejskich, podkreślił, iż będzie to nie tylko wielkie święto dla sportowców i kibiców, ale jednocześnie wspaniała okazja do promocji Małopolski, w tym również Tarnowa.

Prezydent Roman Ciepiela podtrzymał złożoną wcześniej ofertę współorganizowania przez Tarnów igrzysk i ponownie zadeklarował pełną współpracę i pomoc przy wszystkich działaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego związanych z tym sportowym wydarzeniem, które może stanowić również jeden z ważnych bodźców rozwojowych dla miasta.

Omówiliśmy z prezydentem Romanem Ciepielą główne, bieżące tematy. Cieszę się, że mamy tak zbliżone stanowiska w sprawie współpracy przy organizacji Igrzysk Europejskich 2023 oraz roli tego wielkiego sportowego wydarzenia na rzecz rozwoju i promocji całego naszego regionu. Rozmawialiśmy również o miejskich obszarach funkcjonalnych w Małopolsce, w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które są nową formą współpracy samorządów, współfinansowaną z funduszy europejskich

- mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem formuły współpracy z miastem samorządów gminnych z terenu aglomeracji tarnowskiej, toczą się rozmowy m.in. na temat formy tego związku i kierowania powstałą strukturą. Władze Tarnowa wychodzą z założenia, iż kluczową w takich związkach jest rola miast aglomeracyjnych i to ich włodarze powinni pełnić funkcje przewodniczących, tak jak to ma miejsce w wielu tworzących się w kraju strukturach, choć w sprawach dotacji i inwestycji ostatnie słowo i tak będzie należało do samorządu wojewódzkiego, choćby z uwagi na ostateczną akceptację tworzonych strategii aglomeracyjnych.

Marszałek Witold Kozłowski jest zdania, iż w tego rodzaju związkach powinna panować równowaga pomiędzy miastami i gminami. Zadeklarował, że gdy zaistnieje taka potrzeba podejmie się roli mediatora w procesie tworzeniach związku Tarnowa i gmin aglomeracji tarnowskiej.

Marszałek Małopolski oraz prezydent Tarnowa rozmawiali również o tworzonej Izbie Pamięci w byłej katowni gestapo przy ul. Urszulańskiej. Samorząd wojewódzki pokryje koszty, a izbą zajmie się podlegające marszałkowi Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Galeria zdjęć