Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowe władze w Związku Województw

Samorząd
20 lutego 2007
Małopolska ma swoich przedstawicieli w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Marek Nawara objął funkcję wiceprezesa Zarządu Związku Województw RP, zaś przewodniczący sejmiku Andrzej Sztorc wybrany został do Komisji Rewizyjnej. Marszałek Nawara reprezentował będzie także Związek Województw w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Prezesem Zarządu Związku Województw RP został marszałek  województwa pomorskiego Jan Kozłowski, natomiast drugim wiceprezesem marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw. Zadaniem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

- reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
- podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą subsydiarności,
- inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego,
- propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych województw i zadań z zakresu administracji rządowej,
- inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności wojewódzkich,
- inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie regionów oraz wymianę naukową i kulturalną,
- prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

Więcej informacji nt. Związku a stronie internetowej www.zwrp.pl