Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Marszałkowie obradują na Warmii i Mazurach

Samorząd
28 listopada 2019
Cyberbezpieczeństwo, dyplomacja ekonomiczna, możliwości współpracy z samorządami regionalnymi i wdrażanie usług opiekuńczych w formie teleopieki – to główne tematy Konwentu Marszałków Województw RP, który rozpoczyna się na Warmii i Mazurach. Przez najbliższe dni gospodarze szesnastu regionów Polski będą dyskutować o najbardziej istotnych problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami. Małopolskę podczas obrad reprezentuje marszałek Witold Kozłowski.

W trakcie konwentu przedstawiciele samorządów dyskutować będą m.in. o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w obszarze dyplomacji ekonomicznej i możliwościach współpracy z samorządami regionalnymi. Samorządowcy poruszą także tematy związane z koncepcją regionalizacji ochrony zdrowia, wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki i propozycje działań, jakie należy podjąć przeciw marnowaniu żywności.

To bardzo ważne spotkania, ponieważ oprócz spraw bieżących, rozmów o wykorzystaniu funduszy europejskich, czy przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej dyskutujemy z przedstawicielami administracji rządowej o przyszłości naszych regionów. Cieszę się, że Konwent Marszałków Województw RP stał się przestrzenią wymiany myśli i poglądów

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Na zakończenie trzydniowego posiedzenia marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przekaże przewodnictwo Konwentowi Marszałków RP marszałkowi województwa podkarpackiego.

***

Przypomnijmy, że zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP przyczynia się do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Galeria zdjęć