Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Tarcza Humanitarna. O pomocy dla obywateli Ukrainy z terenów objętych wojną

Samorząd
29 lipca 2022
Przedstawienie informacji o stanie realizacji działań w ramach pakietów pomocowych Małopolskiej Tarczy Humanitarnej oraz zatwierdzenie planowanych modyfikacji tych pakietów były wiodącymi tematami kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach MTH. Spotkanie pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego odbyło się w siedzibie UMWM w piątek 29 lipca br. W posiedzeniu uczestniczyli także m.in. wojewoda Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda, oraz radni województwa: Wojciech Kozak, Jacek Krupa i Andrzej Wójcik.

W trybie on-line w spotkaniu wzięli udział również radni województwa: Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku WM, Jan Piczura - Wiceprzewodniczący Sejmiku WM, Przewodniczący Komisji ds. Strategii Karpackiej SWM, Jerzy Fedorowicz - Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą SWM, Rafał Kosowski - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM i Piotr Lachowicz - Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej SWM.

Otwierając posiedzenie marszałek Witold Kozłowski podkreślił, że zmiany w obrębie zaprojektowanych pakietów pomocowych – tj. pakietu transportu, rynku pracy, edukacji, społecznego oraz organizacji pozarządowych, wolontariatu i współpracy z JST wynikają z konieczności dostosowania ich do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Dzisiaj, rozmawiając o realizowanej pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z terenów objętych wojną, koncentrujemy się na tych działaniach, które zostały uruchomione dodatkowo i zmianach, o których zdecyduje Komitet Sterujący. Nie są to zmiany rewolucyjne, ale konsekwentnie chcemy uzyskać jego aprobatę w zakresie tych modyfikacji

- zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Informację o stanie realizacji i zmianach w obrębie poszczególnych pakietów przedstawili ich koordynatorzy: Michał Pierzchała, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu UMWM, inż. Jan Gąsienica-Walczak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dominika Studnicka, Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania UMWM i Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Agata Suszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji UMWM oraz Dawid Puszko, Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu UMWM.

Wśród działań zrealizowanych w ramach pakietów omówiono m.in. zapewnienie transportu i wyżywienia dla relokacji uchodźców, udostępnienie taboru kolejowego, działania w obszarze rynku pracy - związane z przygotowaniem informacji dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy czy badaniem ich potrzeb w zakresie pomocy przy uzyskaniu zatrudnienia, działania informacyjne w zakresie edukacji – w tym spotkania, warsztaty i zajęcia językowe, zbiórki rzeczowe i finansowe, a także świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy z terenów objętych wojną, ponadto zadania i konkursy realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach grantów w obszarach m.in. edukacji i turystyki.

Kiedy projektowaliśmy Małopolską Tarczę Humanitarną, przyjęliśmy pewne zasadnicze założenia. Początkowe działania musiały być szybkie – zapewnienie transportu z terenów przygranicznych, zbudowanie hubu przesiadkowego w Olkuszu, co udało się przy ogromnym zaangażowaniu służb, administracji, mieszkańców. To były działania nakierowane na aktualną sytuację, na tu i teraz. Plus, oczywiście bezpośrednie wsparcie Obwodu Lwowskiego w postaci przelewu w wysokości 3 mln zł na najpilniejsze potrzeby. Natomiast drugi etap to wspieranie zadań, które i tak byśmy realizowali, z myślą o tych, którzy będą zainteresowani różnymi usługami w ramach pakietów pomocowych oraz działania dalekosiężne, których nie uruchomimy bez wsparcia REACT-EU. To wszelkie działania adaptacyjne do nowych warunków, dotyczące osób, które zdecydują się pozostać w Małopolsce. Musimy mieć świadomość, że w tym zakresie sytuacja jest bardzo dynamiczna i bardzo szybko ulega zmianie

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

My od początku nastawialiśmy się na trzy rodzaje działań. Te długofalowe są przed nami, ale to nic złego, bo one dotyczą tych osób, które zdecydują, że chcą zostać w Małopolsce: żyć, pracować oraz wychowywać dzieci

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, że Małopolska Tarcza Humanitarna to projekt systemowych rozwiązań pomocowych, które odpowiadają zarówno na bieżące potrzeby uchodźców (m.in. dostęp do służby zdrowia, bezpłatnego transportu, wsparcie finansowe organizacji pozarządowych) jak i te długofalowe (skoncentrowane głównie wokół integracji, szkolnictwa oraz rynku pracy). Decyzje dotyczące wsparcia podejmowane są w ramach Komitetu Sterującego, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich klubów i komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarząd województwa oraz wojewoda małopolski. Zakres pomocy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej podzielono na 5 pakietów: pakiet organizacji pozarządowych, wolontariatu i współpracy z JST, pakiet rynku pracy, pakiet edukacji, pakiet transportu i pakiet społeczny.

Galeria zdjęć