Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

FE: Seniorzy w procesie zmian demograficznych

Samorząd
07 września 2017
Forum Trzeciego Wieku to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce debat na temat starzejącego się społeczeństwa, zmian demograficznych i srebrnej gospodarki. W tym roku już po raz dziewiąty seniorzy z Polski i ze świata spotkali się na Forum III Wieku. Podczas uroczystej inauguracji wydarzenia z okazji 10-lecia działalności Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele samorządu województwa: wicemarszałek Wojciech Kozak, Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska wręczyli prezes Federacji Wiesławie Borczyk wojewódzkie odznaczenia – medal Polonia Minor.

Począwszy od 2009 roku liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych i obywatelskich działających na rzecz seniorów, a także przedstawiciele rad seniorów, tworzonych przez samorządy lokalne spotykają się na początku września na Forum III Wieku w Krynicy. Celem corocznego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi Europa, a w szczególności Polska, ściśle związanymi ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy, którzy przybyli na forum mieli szanse wziąć udział w licznych debatach, dyskusjach panelowych i warsztatach edukacyjnych.
 
Podczas otwarcia forum wicemarszałek Wojciech Kozak wspomniał, że samorząd województwa dostrzega ogromny potencjał tkwiący w seniorach i podejmuje szereg inicjatyw dedykowanych bezpośrednio tej grupie wiekowej.

Mamy wielki szacunek do ludzi starszych, którzy stanowią ogromny potencjał naszego regionu. Ich doświadczenie życiowe, ogromna wiedza i niegasnący optymizm stanowią o sile regionu. To właśnie z myślą o nich w Uniwersytetach Trzeciego Wieku prowadzone są zajęcia przez najlepszych wykładowców, po to by mogli poszerzyć swoje horyzonty, inspirować się czy rozwijać swoje pasje, na które wcześniej nie było czasu. Małopolska to jedyny region w Polsce, w którym wybieramy Seniora i Seniorkę Roku. To właśnie w naszym województwie znajdziemy seniorów, którzy w zaciszu swoich domów piszą poezję, realizują się w malarstwie, aktywizują lokalne społeczności czy bezinteresownie pomagają potrzebującym. Tą nagrodą wyrażamy szacunek i wdzięczność za ich pracę i zaangażowanie

– podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Dziesiąty rok działalności Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, był doskonałą okazją, by podziękować prezes stowarzyszenia Wiesławie Borczyk za wkład w rozwój uniwersytetów trzeciego wieku oraz ogromną otwartość i szacunek w stosunku do najstarszej grupy wiekowej. Z rąk przedstawicieli samorządu województwa: wicemarszałka Wojciecha Kozaka, Leszka Zegzdy z zarządu województwa oraz przewodniczącej SWM Urszuli Nowogórskiej prezes otrzymała list gratulacyjny oraz medal Polonia Minor.

Tematyka senioralna podjęta w czasie forum objęła swoim zasięgiem wiele dziedzin, które bezpośrednio dotyczą najstarszej grupy wiekowej. Należy tu wymienić chociażby zdrowie, opiekę, edukację, kulturę, jak również zagadnienia związane z bezpieczeństwem czy nowymi technologiami.

Więcej informacji na temat Forum III Wieku.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/Agenda UMWM w Nowym Sączu