Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

FE: Jak odrobiliśmy lekcję pandemii COVID-19

Samorząd
10 września 2020
10 września, w trzecim dniu Forum Ekonomicznego, w Małopolskiej Strefie Spotkań dyskutowano o problemach i wyzwaniach przed jakimi stanęła polska szkoła w związku z pandemią. W panelu „Szkoła kompetencji 4.0 – czy i jak odrobiliśmy lekcję pandemii COVID-19?” wzięła udział m.in. Marta Malec-Lech, odpowiedzialna w zarządzie województwa małopolskiego za edukację.

Przewiduje się, że trzecia dekada XXI wieku będzie czasem intensywnych zmian związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Sztuczna inteligencja, VR/AR, blockchain, czy chmura obliczeniowa wpłyną na rzeczywistość gospodarczą i społeczną w niespotykanym dotąd zakresie i stopniu. Edukacja ma za zadanie przygotować dzisiejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do życia i pracy w kolejnych dekadach XXI stulecia.

W dyskusji poświęconej edukacji uczestniczyli: Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, sekretarz Rady Informatyzacji przy MEN, Dariusz Milka - wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji, Grzegorz Szuplewski – burmistrz Piastowa, Agnieszka Pilch – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu, ekspertka Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, Ewa Radanowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, członek Rady Programowej projektu „Szkoła dla Innowatora.” Moderatorem panelu był Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

W Małopolsce od dawna przewidywaliśmy potrzebę łączenia kształcenia tradycyjnego z nowoczesnymi technologiami. Pandemia zdecydowanie jednak przyspieszyła realizację naszych regionalnych planów. Okres pandemii koronawirusa stanowi nową lekcję, zadanie domowe, które na bieżąco odrabiamy

- mówiła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego zainicjował wspólną strategię działania Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. 26 maja 2020 r. podpisano porozumienie, określające zasady wzajemnej współpracy w związku z realizacją Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w latach 2020-2023.

Uruchomienie Pakietu Edukacyjnego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej było pierwszym tego typu regionalnym przedsięwzięciem w Polsce, wspieranym przez różne instytucje działające w obszarze edukacji. To oferta komplementarna do działań rządowych, w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem  nowoczesnych metod i techniki kształcenia. W ramach pakietu zabezpieczono w budżecie Województwa Małopolskiego ponad 30 mln zł. Planujemy zakupić niezbędny sprzęt komputerowy dla wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stworzyć Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE oraz przeprowadzić transformację cyfrową wybranych szkół modelowych w Małopolsce

- podkreśliła  Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego

To działania, które zmieniają, unowocześniają małopolskie szkoły. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, w dobie pandemii potrzebują szczególnego wsparcia oraz pewności, że zdalna edukacja wpływa korzystnie na wzrost jakości oraz efektywności nauczania

- dodała Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.  

Rozmówcy wspominali, że współczesny system edukacji adaptuje się do stale zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, rozwoju nauki, postępu technicznego, zmieniających się potrzeb ludzi i społeczeństw. Rozwijająca się technologia, a wraz z nią potrzeba posiadania coraz bardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, posiadanie różnorodnych umiejętności w zakresie wykorzystania komputera jest warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Niezwykle istotne jest dostosowanie systemów kształcenia do jakościowych zmian na rynku pracy.

Innowacyjne podejście regionu do nauki w szczególności koncentruje się na współpracy ze środowiskiem akademickim. Województwo Małopolskie jest pionierem w modelu upowszechniania wiedzy dzięki m.in. realizacji przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna to pierwszy w Polsce, zakrojony na tak szeroką skalę przykład włączenia się środowiska akademickiego w proces edukacji na szczeblu ponadpodstawowym, jest jednym z działań Województwa Małopolskiego mającym na celu wzmocnienie Małopolski jako regionu wiedzy

- mówiła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Drugim projektem realizowanym na tak szeroką skalę jest projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, o którym również wspomniała Marta Malec-Lech. Jego założeniem jest wsparcie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich szkół podstawowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Podczas debaty dyskutowano o szkole przyszłości, zastanawiano się, jak będzie ona wyglądać w 2030 roku. Rozmawiano o wsparciu dzieci i młodzieży w procesie transformacji edukacji, o roli rodziców i nauczycieli i o tym, że musimy jak najszybciej zaplanować najbliższą przyszłość i przygotować się do zupełnie nowej rzeczywistości.

Galeria zdjęć