Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Budżet przyjęty

Samorząd
20 grudnia 2004
Odbyła się XXVII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas tej ostatniej sesji Sejmiku zaplanowanej w 2004 roku uchwalony został budżet województwa małopolskiego na rok 2005.

- To trzeci budżet, który przychodzi mi Państwu przedstawiać – rozpoczął swoje wystąpienie marszałek Sepioł. - To naprawdę największy i chyba najlepszy w sensie jakościowym i ilościowym budżet od kilku lat. Złożyły się na to takie czynniki, jak nowa ustawa o finansach, środki europejskie, koniunktura gospodarcza. W związku z tym wszystkie projekty, które były już przygotowane, znalazły tu swoje miejsce. Nie zabrakło też wielu nowych inicjatyw zgłaszanych na komisjach. Marszałek przedstawił również strukturę budżetu, zmiany proponowane przez komisje, sytuację województwa małopolskiego na tle innych województw. W ostatecznej wersji budżet województwa zamknął się kwotą blisko 587 milionów. - Bierzemy symboliczny kredyt, choć w ciągu roku może się okazać, że nie będzie potrzeby w ogóle go zaciągać. Chcemy ostro zacząć realizację ambitnych zadań. Ten budżet daje na to szanse – zakończył marszałek Janusz Sepioł.

Podczas debaty budżetowej głos zabrali najpierw przewodniczący komisji Sejmiku, które do tej pory już dwukrotnie dyskutowały nad projektem budżetu i zgłaszały do niego uwagi. Potem swoje stanowiska wyrażali szefowie klubów radnych oraz radni województwa. W głosowaniu radni uchwalili budżet 26 głosami za, przy 8 wstrzymujących się (wstrzymali się radni klubu SLD – UP oraz radni Samoobrony).

Sejmik uchwalił też Plan Inwestycyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 - pierwszą edycję wieloletniego planu inwestycyjnego. – To horyzont czasowy obecnej strategii województwa małopolskiego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Malopolskiego. Potem będziemy mogli przygotować program inwestycyjny na dłuższy horyzont czasowy – wyjaśniał marszałek Janusz Sepioł. - Plan Inwestycyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 wprowadza się w celu właściwego planowania, programowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Działania te mają na celu uporządkowanie i ujednolicenie procesów decyzyjnych przy planowaniu rozwoju Województwa, wprowadzenie stałego, wieloletniego systemu programowania zadań inwestycyjnych w oparciu o budżet Województwa. Wprowadzenie WPI pozwala na skuteczne zarządzanie finansami Województwa oraz planowanie zadań inwestycyjnych w oparciu o realistyczną ocenę możliwości finansowych. Wieloletni Plan Inwestycyjny daje również podstawy do wyznaczanie celów i określenia zapotrzebowania na środki z funduszy UE – przeczytać można w uzasadnieniu uchwały.

Podczas sesji Sejmik wyznaczył Teresę Lechowicz oraz Leszka Dzierżanowskiego na kandydatów na członków Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Sejmik powołał też członków Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Skład rady to: Ryszard Jaworski, Jacek Kaczor, Bogusław Kogut, Bernadetta Łacheta, Małgorzata Rybniewska, Piotr Tengowski, Marek Wójcik oraz Teresa Lechowicz i Leszek Dzierżanowski.

Sejmik odwołał radną Iwonę Tworzydło z Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, powołując do Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.

Radni przyjęli też miedzy innymi uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Małopolskiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, uchwałę w sprawie wydatków Województwa Małopolskiego, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz uchwałę w sprawie zaliczenia drogi krajowej nr 75 Krzyżówka – Krynica do kategorii drogi wojewódzkiej.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął też rezolucję w sprawie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie oraz senackiego projektu ustawy o prawnej legalizacji związków partnerskich. – Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z projektami powyższych ustaw, wnoszą o ich odrzucenie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Zaproponowane w projekcie zapisy, jak również treść zawarta w uzasadnieniach budzą zasadniczy sprzeciw, ponieważ naruszają zapisy Konstytucji RP, zapisy innych ustaw, Kodeksu Etyki Lekarskiej, zasady traktowania osoby ludzkiej, oraz wartość podstawową, jaką jest rodzina – przeczytać można w treści rezolucji.

Kolejna rezolucja dotyczyła dotowania ze środków budżetowych stołówek szkolnych. - Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją, w jakiej z dniem pierwszego stycznia 2005 roku znajdą się stołówki szkolne. Brak zdecydowanych działań ze strony rządu może doprowadzić do sytuacji podobnej do tej, w jakiej znalazły się od pierwszego października stołówki studenckie – przeczytać można w tekście rezolucji.

Sejmik przyjął też rezolucję w sprawie intensyfikacji działań przy przebudowie drogi krajowej nr 7 i 47. - Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje o intensyfikację działań przy przebudowie drogi krajowej nr 7 i 47 tj. "Zakopianki". Rozpoczęcie prac na odcinku "Myślenice – Lubień" 2 listopada 2004 r. jest dobrym sygnałem. Samorząd województwa Małopolskiego uważa jednak, że powinna im towarzyszyć intensyfikacja prac nad tzw. "węzłem tatrzańskim" – przeczytać można w rezolucji Sejmiku.

Prezentacje:

Budżet województwa małopolskiego na rok 2005 Pobierz plik Adobe Acrobat
Plan Inwestycyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2005 - 2006
Pobierz plik Adobe Acrobat
Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Galeria zdjęć