Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

546. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
02 kwietnia 2024
Za nami 546. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego, podczas którego zostały podjęte uchwały w sprawie m.in. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku oraz zatwierdzenia wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł 2.0”.

Wsparcie dla młodzieży

Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

Małopolska stawia na sport i także pod tym względem ma ogromny potencjał. Nasz region wychował wielu wybitnych sportowców, którzy zdobywają medale na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Konkurs w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do szkolenia młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo. Chcemy, aby młodzi sportowcy mieli dobre warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie otrzyma 48 klubów i stowarzyszeń sportowych.

Łączna kwota wsparcia wyniesie 700 tys. zł. 

Małopolski Tele-Anioł 2.0

Podczas wtorkowego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł 2.0”. Na przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla regionu, w tej perspektywie finansowej przeznaczono prawie 148 mln zł, z czego 85% będą stanowiły Fundusze Europejskie.

Małopolski Tele-Anioł to program realizowany od wielu lat. Jest wysoko oceniany i społecznie oczekiwany. Dzięki kolejnym środkom w wysokości prawie 148 mln złotych możliwa będzie jego dalsza realizacja. To duża satysfakcja dla nas

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby seniorów i osób niesamodzielnych zamieszkujących Małopolskę oraz ich opiekunów. Doświadczenie poprzedniej edycji projektu pokazało, jakim był ważnym przedsięwzięciem. Cieszymy się, że udało się uruchomić kolejną edycję wsparcia, wzbogaconą o opiekę wytchnieniową i pilotaż usług telemedycznych

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Całkowita wartość projektu to ponad 155 mln złotych, a kwota dofinansowania wyniesie prawie 148 mln złotych.

Przypomnijmy, że Małopolski Tele-Anioł 2.0 realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego dzięki unijnemu dofinansowaniu przyznanemu z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Jego celem jest objęcie wsparciem osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2029 roku.

Galeria zdjęć