Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

537. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
05 marca 2024
W tym tygodniu Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska na Sportowo”, a także „Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2024 r.”. i przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Małopolska na sportowo

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach projektu „Małopolska na Sportowo”. Wybrano 168 oferty, które zostaną dofinansowane kwotą 1 mln 900 tys. złotych.

Małopolska stawia na sport i także pod tym względem ma ogromny potencjał. Nasz region wychował wielu wybitnych sportowców, którzy zdobywają medale na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Małopolska na sportowo jest okazją do tego, aby wesprzeć inicjatywy, na których będą reprezentować nas nasi sportowcy – Małopolanie 

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

  • organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
  • upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych.

Małopolski wypas kulturowy owiec

Podczas wtorkowego posiedzenia ZWM rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2024 r.”.

Środki w wysokości blisko 2 mln złotych trafią do 96 baców wypasających na łącznej powierzchni prawie 3,4 tys. ha.

Realizacja zadań w ramach tego konkursu przyczyni się do poprawy różnorodności biologicznej łąk i pastwisk, terenów cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo na terenie województwa małopolskiego. Wypas kulturowy zwierząt wiąże się z wielowiekową tradycją Górali, dlatego konkurs ten jest także utrwaleniem kultury pasterskiej oraz wpłynie na zahamowanie odpływu baców na tereny sąsiednich województw. Zadanie to wpisuje się w działania mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego oraz kulturowego Małopolski jako regionu karpackiego

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Fundusz Wsparcia Policji

Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne oraz dbałość o rozwój policji w Małopolsce władze województwa zdecydowały o przekazaniu dodatkowego wsparcia, w wysokości 400 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji. Dzięki temu możliwy będzie zakup radiowozu i pokrycie kosztów prac remontowo-budowlanych.

Zadanie ma znaczenie strategiczne dla naszego województwa, gdyż pozwoli znacząco podnieść skuteczność działania małopolskiej policji, a także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski. 

Galeria zdjęć