Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

4 lata dla Małopolski. Małopolska Tarcza Humanitarna – wyzwolona jedność regionu!

Samorząd
26 listopada 2022
W marcu, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, zarząd województwa uruchomił Małopolską Tarczę Humanitarną – projekt pomocowy dla uchodźców z Ukrainy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Łącznie na ten cel zostanie przeznaczone ok. 100 mln złotych.

24 lutego 2022 Polska odpowiedziała na najważniejsze potrzeby Ukrainy, przyjmując ponad 7 mln Ukraińców, którzy przekroczyli granicę. To fala uchodźców wojennych nienotowana dotąd w historii naszego państwa. Małopolska jest jednym z województw, do którego przybyła największa liczba uchodźców. Szacuje się, że może to być nawet 250 tysięcy osób.

W odpowiedzi na kryzys wywołany atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zarząd województwa uruchomił Małopolską Tarczę Humanitarną. W pomoc uchodźcom niezwłocznie zaangażowały się jednostki organizacyjne, jednostki kultury, edukacji, służby zdrowia, organizując opiekę, miejsca noclegowe, wolontariat, zbiórki czy transport. Już po 3 dniach od wybuchu wojny na Ukrainie uruchomiliśmy pierwszy pociąg humanitarny Kolei Małopolskich. W połowie marca zdecydowaliśmy o przekazaniu 3 milionów złotych na bezpośrednią pomoc skierowaną do Obwodu Lwowskiego. Cała ta pomoc została skoordynowana w ramach jednego projektu, który nazwaliśmy Małopolska Tarcza Humanitarna – Fundusze Europejskie dla Ukrainy

mówi marszałek Witold Kozłowski.

infografika

Zakres pomocy MTH zawiera się w pięciu pakietach: transportu, rynku pracy, edukacji, społecznym oraz organizacji pozarządowych, wolontariatu i współpracy z JST.

Na działania wspierające uchodźców wojennych z Ukrainy Małopolska planuje przeznaczyć ok. 100 mln zł z różnych oszczędności pochodzących z funduszy europejskich oraz z dodatkowej puli środków przyznanych przez Komisję Europejską w ramach REACT-EU, a także budżetu województwa. Wsparcie obejmować będzie zwiększenie grupy uczestników i poszerzenie zakresu działań w projektach już realizowanych, jak również realizację nowych, m.in. z zakresu wsparcia społecznego, grantowego dla JST i NGO, edukacji oraz transportu

dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Małopolska Tarcza Humanitarna to także szereg rozmów, dyskusji na różnych szczeblach – wojewódzkim, międzywojewódzkim, rządowym czy międzynarodowym, w tym z zagranicznymi regionami partnerskimi Małopolski – Niemcami i Francją, a także przedstawicielami Komisji Europejskiej. O skuteczne działanie MTH dba Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów i komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarząd województwa oraz wojewoda małopolski.

Łańcuch dobra na rzecz potrzebujących z Ukrainy rozpoczął się na granicy polsko-ukraińskiej w Medyce. Tamtejsze przejście graniczne oraz punkt pomocy uchodźcom w Przemyślu odwiedził w marcu marszałek Witold Kozłowski. Spotkanie to było okazją do ustalenia, wraz z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem, wspólnych priorytetów Małopolski i Podkarpacia w dalszych działaniach związanych z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy.

Owocem tej wizyty było także przekazanie tamtejszym wolontariuszom, organizującym ciepłe posiłki i prowiant dla uchodźców agregatu prądotwórczego.

infografika

W samej Małopolsce pomoc dla dziesiątek tysięcy osób uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy płynęła nieprzerwanie. Koleje Małopolskie przygotowały dwa specjalne pociągi ewakuacyjne do transportu uchodźców z Ukrainy, a także autobusy wspierające dodatkowe kursy przy relokacji osób w różne miejsca województwa.

24 godziny na dobę wolontariusze wraz z tłumaczami obsługiwali dworce kolejowe, przekazując najważniejsze informacje oraz paczki żywnościowe, wodę, lekarstwa czy artykuły pierwszej potrzeby

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Kluczową rolę w pierwszych tygodniach od wybuchu wojny odegrały dwa hub-y przesiadkowe – na Dworcu Głównym w Krakowie i na dotychczasowym peronie LHS w Olkuszu. Ten ostatni udało się wybudować dzięki współpracy Zarządu Województwa Małopolskiego z Wojewodą Małopolskim. Pomogły w tym namioty zakupione w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W tych miejscach uchodźcy mogli odpocząć po wyczerpującej podróży, otrzymać pomoc medyczną, ciepły posiłek i informacje o dalszej podróży.

Pomoc dla Ukraińców ze strony samorządu nie ustaje także po pierwszych falach napływu uchodźców do naszego kraju. W dalekosiężnych działaniach na rzecz Ukrainy są także m.in. działania adaptacyjne do nowych warunków w Polsce czy przygotowania do pomocy w odbudowie kraju we współpracy z obwodami ukraińskimi po zakończeniu działań wojennych i agresji Federacji Rosyjskiej.

inforgrafika

Uznaliśmy za konieczne, aby podjąć działania w dłuższej perspektywie czasu. To wspieranie uchodźców, którzy zdecydowali się na dłuższy pobyt w naszym regionie, w tym m.in. organizacja kursów językowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, przystosowanie placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, kompleksowe wsparcie dla rodzin czy działania na rzecz integracji społeczności polskiej i ukraińskiej

- dodaje Józef Gawron, wicemarszałek województwa.

Nieustannie diagnozujemy sytuację i będziemy szukać odpowiednich instrumentów, by zapewnić jak najlepszą opiekę naszym sąsiadom zza granicy, którzy właśnie w Małopolsce zdecydowali się na dłuższy pobyt

mówi marszałek Witold Kozłowski i dodaje, że tak wszechstronna pomoc jest możliwa dzięki jedności wszystkich Małopolan.

Dziękuję za bardzo dobrą współpracę administracji rządowej na czele z wojewodą Łukaszem Kmitą, wszystkim służbom ratowniczym i porządkowym, samorządom małopolskim, organizacjom pozarządowym, wolontariuszom, jednostkom i departamentom Urzędu Marszałkowskiego oraz wszystkim Małopolanom, którzy otworzyli swoje domy i swoje serca dla potrzebujących. Cała Małopolska jest solidarna z Ukrainą!

Galeria zdjęć