Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

4 lata dla Małopolski. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - nadzwyczajny środek w niezwyczajnych czasach

Samorząd
22 listopada 2022
Cztery lata – tyle czasu minęło, odkąd Zarząd Województwa Małopolskiego VI kadencji rozpoczął pracę dla mieszkańców regionu. Był to okres pełen wyzwań i wytężonej pracy, której warunki w znacznej mierze podyktowały nadzwyczajne okoliczności. Pierwszą z nich była światowa pandemia koronawirusa – sytuacja bez precedensu w historii samorządu województwa. W tym tygodniu miną 2 lata i 8 miesięcy od chwili, gdy zarząd województwa zdecydował o uruchomieniu pionierskiego rozwiązania ratunkowego: Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Do dziś, wartość środków przeznaczonych w jej ramach na walkę z COVID-19, łagodzenie skutków pandemii dla małopolskiej gospodarki oraz wsparcie mieszkańców przekroczyła 2 miliardy złotych. Na tę kwotę składają się środki pochodzące z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego, 50 wyposażonych karetek, milionów sztuk środków ochrony osobistej, utrzymanie ponad 30 tysięcy miejsc pracy w regionie, wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli straty finansowe w postaci pożyczek płynnościowych, wsparcie placówek opieki całodobowej, zakup technologii i sprzętu do nauczania zdalnego, rozpoczęcie wielomilionowych inwestycji rewitalizacyjnych – efekty wdrożenia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej można wymieniać długo. Od marca 2020 roku wsparcie w ramach MTA jest udzielane poprzez sześć pakietów: medyczny, przedsiębiorczości, płynności finansowej, społeczny, edukacyjny i rozwoju. Jego łączna wartość przekroczyła już 2 mld zł.

Karetki - infografika

Zdaniem marszałka Witolda Kozłowskiego, te środki to najlepiej wydane 2 miliardy złotych we współczesnej historii samorządu.

Nadzwyczajne okoliczności towarzyszące tej kadencji wymagały od nas natychmiastowego działania i wdrożenia nadzwyczajnych środków. Takim właśnie rozwiązaniem była zaprojektowana przez nas Małopolska Tarcza Antykryzysowa - absolutnie pionierskie działanie ratunkowe, wspierane z Funduszy Europejskich. Dzięki niej ogromne środki finansowe mogły błyskawicznie trafić tam, gdzie były najbardziej potrzebne i umożliwić konkretne działania: walkę o ludzkie zdrowie i życie, wsparcie mieszkańców i przedsiębiorstw, wzmocnienie służby zdrowia w całym regionie poprzez potężne zakupy nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej, czy ratowanie tysięcy zagrożonych miejsc pracy. To było wielkie wyzwanie, na które odpowiedzieliśmy natychmiastowo, z rozmachem, wydając pieniądze z pożytkiem dla ludzi i dla regionu. Myślę, że nasza Małopolska Tarcza Antykryzysowa, to chyba najlepiej wydane we współczesnej historii samorządu, blisko dwa miliardy złotych

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Pomoc w ramach MTA realizowano w trzech etapach, odpowiadających najpilniejszym potrzebom w najbardziej newralgicznych sektorach. W pierwszej kolejności, ogromne środki zostały przeznaczone dla placówek medycznych oraz przedsiębiorców borykających się z trudnościami finansowymi.

Walczyć z wirusem, chronić mieszkańców

Na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznej walki z pandemią 46 podmiotów medycznych otrzymało łącznie 267,7 mln zł w ramach Pakietu Medycznego. Jego efekty są widoczne w całym województwie. Wsparcie umożliwiło zakup m.in. 50 ambulansów z wyposażeniem, 50 namiotów dla Państwowej Straży Pożarnej, nowoczesnego krwiobusa dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz setek sztuk sprzętu i wyposażenia: respiratorów, aparatów RTG i USG, defibrylatorów, kardiomonitorów, łóżek szpitalnych – w tym łóżek OIOM, aparatów do tlenoterapii, aparatów do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi, komór laminarnych, opryskiwaczy dezynfekujących, a także ponad 30 tys. testów oraz blisko 5 mln sztuk środków ochrony osobistej.

Planując założenia pakietu medycznego, staraliśmy się, aby wszystkie służby miały możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz z jak najlepszego sprzętu. To oni każdego dnia ryzykowali zdrowie i życie, chroniąc mieszkańców Małopolski. Inwestycje we wsparcie ich pracy stanowiły jednocześnie najważniejszą inwestycję w dobie zagrożenia epidemicznego

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Krwiobus - infografika

Aż 361 mln zł zostało przeznaczone na utrzymanie zatrudnienia w firmach i wsparcie rynku pracy w ramach Pakietu Przedsiębiorczości. Umożliwiło to m.in. objęcie wsparciem ponad 27 tys. etatów w firmach i ponad 3,6 tys. osób samozatrudnionych, a także uruchomienie nowych instrumentów wsparcia rynku pracy - w tym dofinansowania wynagrodzeń. Pakiet Płynności Finansowej, opiewający na 111 mln zł, został przeznaczony na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty finansowe; na Pożyczkę Turystyczną przeznaczono 28 mln zł.

Pomoc skrojona na miarę

Potężne wsparcie finansowe skierowano także na pomoc dla małopolskich placówek opieki całodobowej oraz obszaru edukacji – na zakup technologii i sprzętu do zdalnego nauczania. Wartość pakietów dedykowanych tym sektorom łącznie przekroczyła ponad 115 mln zł: kwota wsparcia w ramach Pakietu Społecznego to ponad 55 mln zł, a kwota w ramach Pakietu Edukacyjnego to 60 mln zł.

W sektorze społecznym wsparcie uzyskało blisko 200 placówek opieki całodobowej w Małopolsce - w szczególności domów pomocy społecznej, hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów dziecka. Środki finansowe pomogły chronić zarówno personel, jak i podopiecznych placówek opieki całodobowej. Dzięki MTA dla placówek zakupiono sprzęt i wyposażenie, zapewniono miejsca noclegowe, miejsca izolacji lub do odbywania kwarantanny. Fundusze pozwoliły także wesprzeć finansowo kadry tych placówek. Pomoc przekazano w postaci dopłat do wynagrodzeń, zakupu środków ochrony osobistej, czy sprzętu do dezynfekcji.

Pakiet Edukacyjny umożliwił zakup niezbędnego, mobilnego sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia przez szkoły i placówki w Małopolsce nauczania na odległość. Łączna liczba sztuk sprzętu - w tym laptopów, komputerów i tabletów - nabytego dzięki MTA to ponad 6 tysięcy. Ponadto, zakupiono tysiące sztuk akcesoriów komputerowych, oprogramowania, a także opłacono ubezpieczenia. Środki stanowiły ogromne wsparcie w transformacji cyfrowej szkół w regionie; pozwoliły też na utworzenie 22 szkół modelowych.

By rozwój nabrał rozpędu

Zwieńczenie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej stanowi Pakiet Rozwoju, którego wartość sięga 1,2 mld zł. To środki, które umożliwiły działania na rzecz ożywienia turystycznego i gospodarczego małopolskich miast i miasteczek, a także wielomilionowe inwestycje, jak np. zakup taboru kolejowego, czy budowa zaplecza kolejowego. Dzięki funduszom przeznaczonym na ten pakiet, w całym regionie zrealizowano setki przedsięwzięć z różnorodnych obszarów, m.in. ochrony zdrowia, transportu, rolnictwa, turystyki, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przyrody, czy kultury fizycznej. To przekłada się na m.in. nowe drogi, nowocześniejsze budynki użyteczności publicznej i przestrzenie wspólne, zadbane zabytki, nowe miejsca rekreacji, lepszą opiekę medyczną, ale także wsparcie działalności służb czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców: strażaków, ratowników, policji.

Od chwili uruchomienia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej środki finansowe trafiły do tysięcy Małopolan i setek placówek: medycznych, społecznych, edukacyjnych, pozwoliły na zakup wielu tysięcy sztuk sprzętu wykorzystywanego dziś w niemal każdym sektorze. Wszystko to było możliwe dzięki odważnym decyzjom, dobrej współpracy, często ponad wszelkimi podziałami, której przyświecał jeden cel – zdrowie i dobro człowieka. Dziś najbardziej wymiernym rezultatem tego wielkiego projektu są doposażone szpitale, szkoły, czy placówki opieki, tysiące egzemplarzy sprzętu z naklejką „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”, nowoczesne karetki czy firmy, których obecność na rynku dalej napędza małopolską gospodarkę. To wszystko pokazuje, ile możemy zrobić i zmienić, działając wspólnie, będąc razem w nawet najtrudniejszych sytuacjach

– podsumowuje marszałek Witold Kozłowski.

Środki ochronne - infografika

Galeria zdjęć