Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

25 lat współpracy polsko-niemieckiej

Samorząd
17 czerwca 2016
17 czerwca 1991 roku w Bonn szefowie rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec podpisali Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dla uczczenia 25. rocznicy tamtych wydarzeń, 17 czerwca w Muzeum Narodowym w Sukiennicach spotkali się przedstawiciele władz samorządowych z Małopolski, Turyngii i Nadrenii Północnej Westfalii oraz organizacji działających na rzecz współpracy polsko-niemieckiej.

Rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stała się okazją do spotkania marszałka Małopolski Jacka Krupy i wicemarszałka Stanisława Sorysa z premierem Turyngii Bodo Ramelowem, którzy podzielili się wzajemnymi doświadczeniami, jakie oba regiony zdobyły w trakcie trwającej od 17 lat współpracy.

- Przez te lata nasze relacje objęły prawie wszystkie dziedziny. Zrealizowaliśmy razem ponad 200 projektów. Najbardziej spektakularnymi przedsięwzięciami były Dni Kultury Turyngii w Krakowie i Dni Małopolski w Turyngii – podkreślał marszałek Jacek Krupa. - Nasi przedsiębiorcy intensywnie współpracują. Przez te lata powstała już cała sieć współpracy otoczenia biznesu, izb przemysłowo – handlowych czy instytucji doskonalenia nauczycieli. Dynamicznie rozwija się współpraca naszych policji – dodał marszałek.

Wspólnie z premierem Turyngii podkreślili przy tym, że przez lata partnerstwo obu regionów zbliżyło je do siebie w wielu innych dziedzinach – życia społecznego, wymiany naukowej i akademickiej oraz działalności kulturalnej. Nadal jednak główny nacisk współpracy powinien być kładziony na projekty związane z edukacją oraz spotkaniami młodzieży.  

Współpraca Małopolski z Turyngią jest bezpośrednim następstwem podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. To właśnie wtedy rządy obu państw, odnosząc się do przeprowadzonej rok wcześniej w naszym kraju reformy samorządowej, podkreślały znaczenie partnerskiej współpracy między regionami i gminami.

- Ten traktat miał fundamentalne znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich i był symbolem pojednania - mówił w Sukiennicach marszałek Jacek Krupa. - Owocem tamtych wydarzeń jest nie tylko partnerstwo Małopolski i Turyngii, ale fakt, że z całego województwa współpracę ze swoimi odpowiednikami w Niemczech nawiązało 9 powiatów i 36 gmin - dodał marszałek.

Spotkanie w Sukiennicach stało się znakomitą okazją dla uhonorowania osób i instytucji zaangażowanych w propagowanie partnerstwa polsko-niemieckiego na różnych szczeblach. Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski otrzymał konsul generalny Niemiec dr Werner Köhler oraz Thorsten Klute – sekretarz stanu ds. integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Społecznych w rządzie Nadrenii Północnej Westfalii. Natomiast nagrodą „Polonia Minor” doceniono pracę: Towarzystwa Miłośników Andrychowa, Krynickiego Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden Allendorf, Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Stowarzyszenie Miasta Partnerskie Olkusz – Schwalbach. Odznaczenia wręczali: marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk.

***

Ćwierć wieku temu dla jednoczącej się Europy określenie na nowo stosunków polsko-niemieckich miało kluczowe znaczenie. Traktat, nawiązując do wielowiekowej przyjaźni, miał zamknąć bolesny rozdział w historii obu krajów. Podpisano go w symbolicznym momencie, kiedy świeże były jeszcze wspomnienia o głębokich przemianach, jakie na przełomie lat 80. i 90. doświadczały oba państwa – zjednoczenia Niemiec oraz przemian politycznych i gospodarczych w Polsce. Podkreślał on, że podstawą trwałych stosunków powinna być współpraca gospodarcza i polityczna. Postulował  konieczność wzmożonej wymiany kulturalnej oraz naukowej i akademickiej, poprzez wspieranie wymian młodzieży.

Powołane do życia na jego mocy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży od ponad dwudziestu lat dążą do wzajemnego zrozumienia obu narodów oraz zbliżają Niemców i Polaków promując dialog między nimi. Efektem działania Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży jest wsparcie  programów wymiany dla ok. 2,5 mln młodych ludzi, natomiast Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w ciągu minionych 25 lat sfinansowała blisko 15 tys. wspólnych projektów. Ze swoimi niemieckimi odpowiednikami bliskie kontakty utrzymują też wszystkie uczelnie wyższe z Krakowa.

(Biuro Prasowe UMWM)

Galeria zdjęć