Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki już za nami!

Rozwój regionalny
07 listopada 2022
V edycja Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki została zorganizowana w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Kongres uroczyście otworzył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Tematem przewodnim V edycji kongresu jest ”Krajobraz po pandemii: sytuacja osób starszych i nowe wyzwania dla polityki senioralnej”. Pandemia Covid-19 szczególnie mocno dotknęła seniorów praktycznie w każdej dziedzinie życia. Naszym zadaniem, ale też obowiązkiem, jest pomoc najstarszym Małopolanom odnaleźć się w nowej rzeczywistości i znaleźć rozwiązania, które ułatwią im codzienność. Takim narzędziem jest zaprezentowany oficjalnie na kongresie portal internetowy www.senioralna.malopolska.pl, który dedykowany jest małopolskim seniorom. Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest zachęcenie ich do korzystania z internetu oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych w zakresie nowych mediów

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wybór tego tematu nie był przypadkowy, bowiem pandemia COVID-19 od początku jej wybuchu odcisnęła piętno na każdym niemalże aspekcie życia społecznego, w szczególności dotykając osoby starsze. Jest to grupa o wysokiej wrażliwości na niekorzystne zjawiska. Dlatego pomoc indywidualna jak i instytucjonalna jest kluczowym wyzwaniem polityki społecznej wobec małopolskich seniorów na najbliższe lata. Szczególny akcent położono na włączanie osób starszych w proces projektowania i wdrażania dla nich rozwiązań w duchu współtworzenia.

Podczas kongresu odbyły się dwie debaty: Wpływ pandemii na sytuację zdrowotną i społeczną osób starszych w Małopolsce oraz Edukacja i uczenie się w późnej dorosłości. W ich trakcie zaproszeni eksperci sformułowali rekomendacje w zakresie polityk publicznych i wdrożenia rozwiązań systemowych, które zostaną uwzględnione przy programowaniu regionalnej polityki społecznej Małopolski.

Wśród panelistów znaleźli się m.in. wybitni lekarze specjaliści z zakresu geriatrii i psychiatrii, a specjalny wykład o językowych formach kontaktu wygłosił wybitny językoznawca prof. Jerzy Bralczyk.

Podczas kongresu pierwszy raz publicznie zaprezentowano informacyjno-społecznościowy, a także edukacyjny i międzypokoleniowy portal internetowy https://senioralna.malopolska.pl/, który jest dedykowany małopolskim seniorom. Znajdą się tam najważniejsze informacje dotyczące regionalnej polityki senioralnej Województwa Małopolskiego.

Mogą z niego skorzystać też członkowie rodzin, opiekunowie i kadra pracująca na co dzień z seniorami, aby czerpać wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

Galeria zdjęć