Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Trwają konsultacje społeczne Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030

Rozwój regionalny
27 lutego 2023
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Programu adresowanego do osób starszych (60+) czyli "srebrnego pokolenia". Do 11 kwietnia 2023 r. wszyscy zainteresowani działaniami na rzecz najstarszych mieszkańców regionu, mogą dzielić się swoimi pomysłami na politykę senioralną Małopolski w ramach spotkań konsultacyjnych w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. Dodatkowo będzie można zgłaszać uwagi do Programu strategicznego drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym.

Małopolska przykładem nowoczesnej polityki senioralnej

Małopolanie będący w kwiecie wieku stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców naszego regionu. Z myślą o nich samorząd województwa od wielu lat realizuje regionalną politykę senioralną i finansuje liczne przedsięwzięcia oraz programy wsparcia i aktywizowania osób starszych, koordynowane przez Urząd Marszałkowski oraz wojewódzkie instytucje i ośrodki regionalne. Małopolska to pierwszy region, który podjął wyzwanie sformułowania rekomendacji w zakresie polityki senioralnej stanowiących odpowiedź na zmiany demograficzne w naszym kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się na nowym portalu www.senioralna.malopolska.pl w zakładce "Srebrna Małopolska" .

Ważnym elementem nowoczesnej polityki senioralnej jest propagowanie szeroko rozumianego zdrowego i aktywnego starzenia się. Bardzo dużym zainteresowaniem małopolskich seniorek i seniorów cieszy się zwłaszcza bogata oferta kulturalno-edukacyjna i turystyczno-rekreacyjna oraz specjalistyczne wsparcie w formie usług zdrowotnych i opiekuńczych. W ramach realizacji powyższego celu samorząd wspiera również istniejące i nowo powstające organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych (uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, domy dziennego pobytu, koła hobbistyczne).

Poszukując nowych sposobów wsparcia społecznego seniorów na poziomie regionalnym i lokalnym, Zarząd Województwa zdecydował się opracować nowy program strategiczny, którego celem jest  zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program ma charakter polityki horyzontalnej – czyli takiej, która obejmuje różne obszary, w których funkcjonuje osoba starsza.

Do kogo skierowane są konsultacje społeczne Programu?

Dokument poddany pod konsultacje jest efektem prac interdyscyplinarnego zespołu zadaniowego ekspertów, praktyków oraz osób na co dzień współpracujących z seniorami.

Srebrna Małopolska 2030, tak jak każdy wojewódzki program podlega procesowi konsultacji społecznych zgodnie z zapisami ustawy o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 19a tejże ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.). Innymi słowy, otwiera się dialog pomiędzy instytucją prowadzącą politykę publiczną, a mieszkańcami, których ta polityka dotyczy. W przypadku Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030 głównymi odbiorcami przyszłych działań są starsi Małopolanie, organizacje społeczne reprezentujące środowisko seniorskie, a także przedsiębiorcy i samorządowcy lokalni. Pośrednimi adresatami Programu są również członkowie rodzin, opiekunowie i kadra pracująca na co dzień z seniorami, a także młodsze pokolenie, aby czerpać wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

W proces konsultacyjny Programu pragniemy włączyć jak najszersze grono mieszkańców, samorządowców i partnerów społeczno-gospodarczych, wsłuchując się tym samym w głosy osób mających różne spojrzenie na Małopolskę w kontekście wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi i starzejącym się społeczeństwem naszego regionu

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jak będą wyglądać konsultacje społeczne Programu?

Wszyscy zainteresowani regionalną polityką senioralną będą mogli podzielić się swoimi pomysłami i uwagami do Programu podczas spotkań konsultacyjnych.

 Planowane są trzy spotkania:

  • W Nowym Sączu – 2 marca 2023 r. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ (ul. Długosza 3, Nowy Sącz) w godzinach 12.15 – 15.00;
  • W Krakowie – 9 marca 2023 r. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (ul. Wita Stwosza 12, Kraków) w godzinach 9.00 – 14.00;
  • W Tarnowie – data i miejsce zostaną ustalona w późniejszym terminie.

Uwagi do programu będzie można zgłaszać e-mailowo za pośrednictwem skrzynki pocztowej oraz osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Wielicka 72A, pok. 112 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00).

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych Programu wraz z jego treścią i wzorem formularza uwag, znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: TUTAJ.

Galeria zdjęć