Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030"

Rozwój regionalny
14 kwietnia 2020
Kilkaset postulatów i uwag zebranych do projektu strategii rozwoju regionu, blisko tysiąc uczestników 11 spotkań w ramach dwóch tur debaty regionalnej, konsultacje z gremiami ciałami doradczymi Zarządu Województwa Małopolskiego oraz radnymi Sejmiku Województwa Małopolskiego, spotkania konsultacyjne z samorządami lokalnymi Małopolski i Podkarpacia, z zarządami województw sąsiadujących z Małopolską oraz w władzami słowackiego Kraju Preszowskiego – to tylko niektóre efekty prowadzonych konsultacji społecznych w ramach prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Prezentujemy sprawozdanie Zarządu Województwa Małopolskiego z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Dokument ma na celu przedstawienie w syntetyczny sposób przebiegu konsultacji. Ponadto stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii, wniosków i postulatów, które posłużą do sformułowania kolejnej wersji projektu Strategii.

Rozpoczynając prace nad Strategią założono, że będą one odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zasady partnerstwa, która opiera się na aktywnej współpracy władz samorządu województwa z podmiotami reprezentującymi różnorodne środowiska. Cały proces został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad projektem Strategii.

W załączonym sprawozdaniu znajduje się wykaz uwag i postulatów zebranych w ramach formalnego zgłaszania uwag, jak i w trakcie debat regionalnych wraz ze stanowiskiem Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie sposobu ich uwzględnienia i uzasadnieniem przyjętego stanowiska.

Autor: Departament Zrównoważonego Rozwoju