Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Seniorzy – krajobraz po pandemii. V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

Rozwój regionalny
11 października 2022
Przed nami piąta edycja Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, na którą już dziś zaprasza Marszałek Województwa Małopolskiego. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Pandemia weryfikuje politykę senioralną

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu będzie "Krajobraz po pandemii: sytuacja osób starszych i nowe wyzwania dla polityki senioralnej".

Wybór tematu nie był przypadkowy, albowiem pandemia COVID-19 od początku jej wybuchu, odcisnęła piętno na każdym niemalże aspekcie życia społecznego, w szczególności dotykając osoby starsze – grupę o wysokiej wrażliwości na niekorzystne zjawiska. Odnalezienie się – zarówno indywidualne jak i instytucjonalne - w nowej popandemicznej rzeczywistości, będzie kluczowym wyzwaniem polityki społecznej wobec seniorów na najbliższe lata

– mówi o wydarzeniu Marszałek Witold Kozłowski.

Z badań społecznych wynika, iż pandemia przede wszystkim uwypukliła deficyty i braki w zaspakajaniu istniejących już wcześniej potrzeb osób starszych, choć spowodowała także nowe problemy. Przesuwa to ciężar dyskusji z tego, jaka powinna być polityka wobec osób starszych, na to, jak ją skutecznie wdrażać i jakie są bariery w programowaniu i wdrażaniu polityki na poziomie lokalnym i regionalnym.

Bogaty program 5. edycji Kongresu

Kongres będzie składać się z dwóch głównych debat moderowanych przez redaktora Jacka Bańkę oraz wystąpienia z udziałem gościa specjalnego. Pierwsza debata będzie okazją do szukania odpowiedzi na pytania: jak Covid-19 zmienił sytuację zdrowotną i społeczną seniorów, członków ich rodzin i opiekunów nieformalnych? Co zrobić, aby podnieść jakość życia seniorów po epidemii? Wprowadzenie do panelu eksperckiego przedstawi prof. dr. hab. Beata Tobiasz - Adamczyk, socjolog medycyny, od wielu lat związana z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Druga debata dotyczyć będzie tematyki edukacji i uczenia się w starości. Jakie są korzyści uczenia się późnej dorosłości i starości? Edukacja w starości – życzenie czy szansa? Między innymi o tych zagadnieniach będą dyskutować uczestnicy tej drugiej sesji Kongresu. W eksperckiej rozmowie wezmą udział zaproszeni specjaliści, a także samorządowcy, w tym m.in. dr Bogusława Bober-Płonka, neuropsycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej i prof. dr. hab. Zofia Szarota z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Gościem specjalnym Kongresu będzie prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, niekwestionowany autorytet w dziedzinie językoznawstwa i poprawnej polszczyzny, który wygłosi wykład pod tytułem "O językowych formach kontaktu".

Osoby zainteresowane uczestnictwem w V Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki prosimy o rejestrację na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej. Kliknij ten link lub przycisk poniżej.

Belka do rejestracji na V Kongres Srebrnej Gospodarki

Wydarzenie towarzyszące - nowy portal dla seniorów

Baner przedstawiający komputer oraz napis

Podczas Kongresu zaplanowaliśmy pierwszą publiczną odsłonę portalu internetowego www.senioralna.malopolska.pl.

Nowy serwis adresowany jest do małopolskich seniorów. Ma on charakter informacyjno – społecznościowy, a także edukacyjny i międzypokoleniowy. Skorzystać z niego mogą również członkowie rodzin, opiekunowie i kadra pracująca na co dzień z seniorami, aby czerpać wiedzę, jak pomagać osobom starszym. Znajdą się tam również informacje dotyczące regionalnej polityki senioralnej Województwa Małopolskiego.

Geneza i Idea kongresu srebrnej gospodarki

Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki to cykliczne wydarzenie organizowane od 2016 roku  z myślą o pokoleniu tzw. srebrnej generacji (50 plus) oraz najstarszych mieszkańcach Województwa Małopolskiego (seniorzy i nestorzy). W wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele środowisk senioralnych i samorządów lokalnych, które w praktyce realizują politykę wobec osób starszych.  

Każda edycja skupia najlepszych specjalistów i ekspertów z wybranych dziedzin polityki senioralnej. Podczas odbywających się od 2016 roku konferencji poruszane są najważniejsze dla seniorów tematy, dotyczące zdrowia, profilaktyki, opieki medycznej i społecznej, nowych technologii oraz tzw. srebrnej gospodarki, a w szczególności rozwijającego się rynku innowacyjnych produktów i usług dla osób starszych.

Gospodarka sprzyjająca seniorom coraz mocniej przyciąga uwagę nie tylko środowiska biznesu i przedsiębiorców, ale także samorządowców i decydentów odpowiedzialnych za politykę senioralną zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym. Powody są oczywiste: do 2060 roku co trzeci mieszkaniec naszego regionu i Europy będzie miał ponad 65 lat.

Galeria zdjęć