Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje wstępnej listy przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego dla Małopolski

Rozwój regionalny
14 sierpnia 2013
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępną listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 oraz do zgłaszania uwag do tego dokumentu.

Wstępna lista przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020  stanowi podsumowanie pierwszego etapu prac zmierzajacych do przygotowania projektu mandatu negocjacyjnego Województwa Małopolskiego – w przygotowaniach do rozpoczęcia negocjacji kontraktu terytorialnego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Dokument zawiera wykaz wstępnie zidentyfikowanych przedsięwzięć, który będzie przedmiotem dalszych prac i weryfikacji, szczególnie w kontekście zadeklarowanych dla poszczególnych przedsięwzięć danych dotyczących zakresu rzeczowego i wartości.

W nawiązaniu do zapisów wynikających z projektu Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, dokument kierowany jest do konsultacji społecznych, w szczególności celem zapewnienia możliwości wyrażenia opinii przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Małopolski.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do Wstępnej listy przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020. Można je zgłaszać do 30 sierpnia 2013 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

• pocztą elektroniczną na adres:

• lub faksem na numer: 12 29 90 726.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje – kontrakt terytorialny 2014-2020”.

Tagi: WYDARZENIA