Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego

Rozwój regionalny
31 lipca 2014
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

Konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trwają od 31 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres : w formacie możliwym od edycji (doc., docx., rtf.). W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Uszczegółowienia RPO”.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Projekt skierowany do konsultacji jest wstępną wersją dokumentu jeszcze przed otrzymaniem uwag Komisji Europejskiej do projektu programu, stąd zapisy programu i uszczegółowienia mogą ulec zmianie.

Tagi: WYDARZENIA