Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Już wkrótce V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

Rozwój regionalny
28 października 2022
To już ostatni moment, aby zarejestrować na V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, który odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada br. Tym razem spotkanie będzie miało miejsce w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.

Bogaty program merytoryczny będzie się składał się z 2 bloków tematycznych nawiązujących do wpływu pandemii na sytuację zdrowotną i społeczną małopolskich seniorów. Pierwszy blok to "Wpływ pandemii na sytuację zdrowotną i społeczną osób starszych w Małopolsce", drugi - "Edukacja i uczenie się w późnej dorosłości".

Seniorzy w pandemii w świetle badań społecznych

Cenne informacje o kondycji osób starszych w czasie pandemii, ich potrzebach i możliwościach oraz ograniczeniach ich realizacji dostarczają badania społeczne.

Z najnowszego badania Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas pandemii COVID-19” (styczeń 2022 r.) wynika, że aż 70% seniorów odczuwa negatywny wpływ pandemii na kondycję psychiczną i fizyczną. Prawie połowa skarży się na samotność. Seniorzy podkreślali również problemy z dostępem do opieki medycznej i lekarzy specjalistów. Od początku pandemii do dziś blisko 1/3 ankietowanych osób powyżej 60 roku życia przerwała dotychczasowe leczenie.

Z kolei dane pochodzące z raportu  Małopolskiego  Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (2021) pt. „Badanie regionalne: oferta dla małopolskich seniorów” pokazują, że pandemia wyraźnie zmniejszyła aktywność seniorów we wszystkich typach zajęć edukacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych czy turystycznych. Za to zwiększył się odsetek osób deklarujących uczestnictwo w zajęciach on-line. 53% kobiet i 42% mężczyzn, którzy podejmowali takie działania wcześniej, deklaruje, że ich aktywność dzięki temu wzrosła.

Wyniki ww. badań społecznych mają dużą wartość poznawczą i mogą stanowić wstęp do dalszej publicznej debaty podczas 5.tej edycji Kongresu. Dane te powinny stanowić również ważną wskazówkę dla wszystkich podmiotów realizujących politykę senioralną, w tym samorządów i organizacji senioralnych, aby wyznaczać niezbędne kierunki działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów oraz  przywrócenia ich dobrostanu fizycznego i psychicznego sprzed pandemii

– mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Wykluczenie cyfrowe seniorów podczas pandemii

Ważnym wnioskiem płynącym z ww. badań społecznych jest zauważalna zmiana w podejściu osób starszych do korzystania z komputera i internetu – można sądzić, że następuje, niejako wymuszony sytuacją pandemiczną, wzrost kompetencji cyfrowych seniorów.  Część seniorów wykluczonych cyfrowo prosiła podczas pandemii o pomoc w załatwianiu spraw przez internet swoich bliskich, jeśli miała taka możliwość.

Trzeba podkreślić, że jednak ponad połowa osób w wieku 64-74 lat, nie potrafi posługiwać się komputerem (dane GUS, 2019),  mimo chęci korzystania z różnych  usług online. Zaledwie co trzecia osoba 60 plus korzysta z Internetu systematycznie.

Na ogół badani seniorzy wskazywali, że korzystają z komputera i internetu u dzieci lub wnuków, niektórzy mają własny sprzęt w domach, choć nie jest to powszechne.

Osoby starsze wykluczone cyfrowo są bardziej samotne i pozostawione same sobie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom  zdecydowaliśmy się uruchomić regionalny  portal dla małopolskich seniorów, którego  pierwsza odsłona publiczna będzie miała miejsce podczas Kongresu. Jednym z celów tego przedsięwzięcia  jest zachęcenie seniorów do korzystania z internetu oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych w zakresie nowych mediów

- dodaje wicemarszałek Smółka.

Rejestracja na kongres i agenda wydarzenia dostępna jest tutaj.

Galeria zdjęć