Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rusza serwis tematyczny poświęcony Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce

Rozwój regionalny
19 czerwca 2020
Departament Zrównoważonego Rozwoju UMWM (Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych) przygotował mini - serwis internetowy, który w sposób przystępny i ciekawy przedstawia różne aspekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w Małopolsce. Międzynarodowa współpraca terytorialna w Europie przybiera różne formy i jest realizowana na wielu płaszczyznach, nie tylko w wymiarze przestrzennym i politycznym, ale także społecznym, kulturowym i gospodarczym.

Serwis składa się z kilku tematycznych zakładek, porządkujących informacje o programach i projektach EWT - lepiej znanych jako Interreg, a także innych funduszach zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej i jej efektów dla Województwa Małopolskiego.

Zakładka „Baza projektów EWT” prezentuje ważniejsze osiągnięcia projektów międzynarodowych Interreg z udziałem Województwa Małopolskiego w perspektywie finansowej 2014-2020. Małopolska uczestniczy obecnie w 7 projektach partnerskich, które prowadzone są przez Departament Zrównoważonego Rozwoju oraz Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki.

Kolejna zakładka „EWT 2014 -2020” wprowadza czytelnika w cele i priorytety Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach obecnej perspektywy finansowej. Województwo Małopolskie może korzystać z następujących programów EWT: 2 programy transnarodowe - EUROPA ŚRODKOWA (Interreg Central Europe) i REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (Interreg Baltic Sea Region) oraz program międzyregionalny INTERREG EUROPA. Ze względu na swoje położenie geograficzne, nasz region może ponadto uczestniczyć w polsko-słowackim programie współpracy transgranicznej, który przedstawia zakładka INTERREG V-A Polska-Słowacja.

Całość mini-serwisu zamyka zakładka „Programy KE i inne”, która analizuje programy Komisji Europejskiej i inne, m.in. Horyzont 2020, program LIFE oraz tzw. fundusze norweskie. Na uwagę zasługują również „Fundusze związane z pandemią COVID-19”, związane z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zakażeniu koronawirusem oraz radzeniem sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.
Na bieżąco przekazywać będziemy Państwu informacje o wszelkich nowych inicjatywach i możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na projekty międzynarodowe, zwłaszcza w ramach nowej perspektywy EWT na lata 2021 – 2027.

Więcej szczegółów o Europejskiej Współpracy Terytorialnej znajduje się na mini-serwisie EWT: www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce

Zapraszamy do lektury!

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM