Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zakończono konsultacje projektu uchwały związanej z podziałem województwa na obwody łowieckie

Rolnictwo
16 listopada 2023
Droga przez las
fot. Pixabay
Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

W wyniku przedmiotowych konsultacji wpłynęło 10 stanowisk od ww. podmiotów, 2 stanowiska od podmiotów niespełniających przesłanek działalności pożytku publicznego ujętych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 5 stanowisk od osób prywatnych. W związku z przeprowadzaniem konsultacji skierowanych do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiska od podmiotów niezaliczających się do powyższych, w tym stanowiska od osób prywatnych nie zostały rozpatrzone.

Zestawienie stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji wraz z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa Małopolskiego jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich