Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Uroczyste podsumowanie konkursu Małopolska Wieś 2021

Rolnictwo
29 września 2021
We środę, 29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Małopolska Wieś 2021. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Celem konkursu „Małopolska Wieś 2021” jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Łączna wysokość pomocy finansowej dla Laureatów Konkursu w 2021 roku wyniosła 480 tys. zł

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs został ogłoszony 2 marca 2021 roku, a jego uczestnikami były sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim. Organizowany był on w trzech kategoriach:

  • Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
  • Nowatorska Małopolska Wieś,
  • Małopolska Wieś w Sieci.

Celami konkursu były:

  • promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym  i społecznym,
  • promowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i  integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
  • kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, uszanowania wolności i postaw odpowiedzialnych za wspólnoty, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej,
  • utworzenie narzędzi internetowych służących upowszechnianiu informacji dla mieszkańców odnośnie bieżących wydarzeń i walorów sołectwa.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele gmin i sołectw nagrodzonych oraz wyróżnionych w ramach konkursu - Wójtowie, Burmistrzowie, Sołtysi, Radni a także mieszkańcy zwycięskich sołectw. Do zwycięskich sołectw trafiły okolicznościowe dyplomy. 

Podczas wydarzenia przedstawiciele sołectw, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach prezentowali swoje wsie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ŁP