Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Podział środków z zakresu ochrony gruntów na 2021 rok

Rolnictwo
29 kwietnia 2021
W bieżącym roku, ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną wywołaną koronawirusem, Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył do 31 maja 2021 roku termin podjęcia uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania, o którą mogły ubiegać się gminy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wynosi 250 tys. zł. Ponadto powiaty otrzymają dofinansowanie stanowiące 80% na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dla przypomnienia informujemy, że w 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego planuje rozdysponować środki budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na zadania wynikające ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych m. in. na:

  • budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  • budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
  • użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Maksymalny udział dofinansowania przez Województwo Małopolskie w przedmiotowym zadaniu wynosi 50%.

W przypadku zrealizowania na terenie gminy w roku poprzednim 1 zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji poziom dofinansowania wzrasta do 60%, w przypadku 2 zadań do 70%, 3 zadań do 80% oraz w przypadku 4 zadań do 90%.

Środki będą również przeznaczone na budowę i renowację zbiorników małej retencji, służących ochronie gruntów rolnych o powierzchni od 60 m2 do 10 tys. m2. Maksymalne dofinansowanie stanowiące 80% w tym przypadku może wynieść 50 tys. zł, a o wsparcie ubiegać się mogą gminy oraz właściciele gruntów.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ŁP