Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

„Małopolska Wieś” już po raz siódmy

Rolnictwo
01 marca 2023
wiatrak w skansenie wsi pogórzańskiej
fot. fotoportal UMWM
Głównym założeniem konkursu samorządu województwa jest wyróżnienie sołectw, aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W konkursie pod uwagę będzie brana estetyka miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Równie ważne będą inicjatywy, pomagające wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrujące mieszkańców. Oceniane będą strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

Po raz pierwszy zgłoszeń mogą dokonywać również sołtysi. Samorząd województwa wyróżnia i wskazuje piękno małopolskiej wsi. Gospodarność ludzi, tworzących swoją małą ojczyznę. Ich pracę, aktywność, innowacyjność, jedność czy społeczeństwo obywatelskie. Koła gospodyń, zespoły regionalne, druhowie ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowe drużyny pożarnicze, wiele stowarzyszeń i rady sołeckie zasługują na pochwały w kraju i poza jego granicami

- zauważył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Przedmiotem oceny w ramach dwóch pierwszych kategorii będą inicjatywy lokalne, zrealizowane od 2018 roku. Małopolska Wieś w Sieci będzie oceniana za prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2022 roku i nadal funkcjonującej.

Zgłoszenia do konkursu wysyłają gminy, w obrębie których znajdują się sołectwa lub sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa małopolskiego, posiadający pisemne upoważnienie wójta lub burmistrza.

Łączna wysokość pomocy finansowej dla laureatów konkursu w 2023 roku wynosi 480 tys. zł. Pomoc finansowa zostanie przyznana przez województwo w formie dotacji na rzecz gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa. W szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Zakres zadań do realizacji zostanie określony w umowie przy udziale lub zaangażowaniu upoważnionego przedstawiciela gminy i sołtysa wsi, której umowa dotyczy.

szczegóły dotyczące konkursu są w tym miejscu

Galeria zdjęć