Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

IX edycja konkursu Małopolska Pszczoła

Rolnictwo
27 marca 2024
Ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii – to główne inicjatywy, które otrzymają wsparcie w ramach IX edycji konkursu „Małopolska Pszczoła”. Na realizację zadań ZWM przeznaczył w tym roku 450 tys. zł.

Środowisko naturalne jest bezcennym dobrem wspólnym. Owady zapylające są jednym z ważniejszych jego elementów. Ogłaszając kolejną edycję konkursu Małopolska Pszczoła angażujemy społeczność województwa małopolskiego do podnoszenia wiedzy dotyczącej ochrony i dobrych praktyk służących zapylaczom

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Inicjatywa Województwa Małopolskiego skierowana jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dofinansowanie sięgnie kwoty 450 tys. zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 kwietnia 2024 roku. Szczegóły dotyczące składania ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny w realizację zadania na poziomie co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu własnego finansowego lub dodatkowo wkładu własnego niefinansowego (tj. wkładu własnego osobowego). Zastrzega się, że wkład własny finansowy jest obligatoryjny i musi stanowić co najmniej 1% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

Oczekiwany obligatoryjny rezultat konieczny do osiągnięcia przy realizacji zadania to zasiew lub nasadzenia roślin miododajnych lub pyłkodajnych. Dodatkowe rezultaty do osiągnięcia przy realizacji zadania to przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w zakresie roli zapylaczy w środowisku naturalnym, potrzeby ich ochrony oraz dobrych praktyk im służących lub promocja dobrych praktyk służących zapylaczom.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich