Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

5 mln zł dla świetlic wiejskich

Rolnictwo
28 marca 2024
Blisko 5 mln zł – to kwota, jaką Województwo Małopolskie przeznaczyło na realizację zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”. Środki te umożliwią wykonanie prac remontowo-budowlanych w obiektach pełniących funkcję świetlic wiejskich w 25 gminach.

Świetlice wiejskie to małe centra lokalnej kultury - budynki stworzone z myślą o mieszkańcach, przeznaczone do spędzania wolnego czasu, organizowania różnych form rekreacji, rozwijania zainteresowań i integrowania lokalnej społeczności.

Lokalna działalność społeczna to ważny element rozwoju regionu. Aktywni obywatele tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do pozytywnych zmian w całym województwie

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Celem projektu jest wsparcie gmin w działaniach na rzecz rozwoju świetlic wiejskich. Realizacja zadania służy podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez m.in. zakup elementów wyposażenia, a także prace remontowo – budowlane w świetlicach wiejskich.

Na realizację zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” Województwo Małopolskie przeznaczy łącznie środki w wysokości ponad 4,9 mln zł. W ramach zadania, pomoc finansowa na prace remontowo – budowlane zostanie udzielona 25 gminom dla 30 świetlic wiejskich.

Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej na prace remontowo – budowlane w świetlicach wiejskich w ramach środków z budżetu Województwa Małopolskiego:

Lista gmin, którym udzielono pomocy finansowej

 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich / JS