Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska. Dobre miejsce na biznes!

Promocja
11 października 2022
Czy można zbudować firmę lokalną, a jednocześnie globalną? Taką, która czerpie z tradycji, a jednocześnie stawia na nowe technologie? To niełatwe. Chyba, że zrobisz to w Małopolsce. Bo Małopolska to wyjątkowe miejsce, miejsce, które wspiera przedsiębiorców, miejsce idealne dla biznesu.

Siła gospodarczego rozwoju i będące jego motorem przedsiębiorstwa to fundament nowoczesnego regionu. Szerokie możliwości ekspansji, świetna infrastruktura, imponujące zaplecze kadrowe oraz mocne wsparcie samorządu stanowią atut i znak firmowy Małopolski. - Oferujemy bardzo sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu. Szereg czynników ułatwiających sukces stanowi istotny wyróżnik, który śmiało możemy określić mianem „Made in Małopolska”

 - podkreśla Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

„Made in Małopolska” to projekt, który świadczy o sile regionu. Stawia na sprawdzony, godny rekomendacji biznes, wskazuje produkty oraz miejsca, instytucje i inicjatywy, które zasługują na szczególną uwagę oraz potwierdza ich najwyższą jakość. To projekt, który opiera swój potencjał na tożsamości i tradycji, zasobach naturalnych, ale przede wszystkim na kreatywności i doświadczeniu mieszkańców regionu – Małopolan.

Konsumenci coraz chętniej wybierają lokalne produkty – zamiast globalnych marek czy sieciówek. To one mają dla nich charakter, historię i wartość. Właśnie dlatego województwo Małopolskie postanowiło stworzyć specjalny znak jakości "Made in Małopolska", którym są sygnowane produkty i projekty warte polecenia, tym samym budując system wsparcia i promocji małopolskich produktów, jednocześnie wzmacniając wizerunek regionu.

Pochodzenie ma znaczenie - to idea, która przyświeca Małopolsce w tym projekcie.

Na tle budynku, niebieski fotel

Do budowy silnej marki Małopolska niezbędna jest współpraca samorządu ze światem biznesu. Możliwości małopolskich firm są ogromne, a projekt „Made in Małopolska” będąc platformą integracji działań wizerunkowych jest gwarantem wspólnego sukcesu. 

Województwo Małopolskie to dynamicznie rozwijający się region o znacznym potencjale ekonomicznym, kulturowym i społecznym. Dla przedsiębiorców oznacza to przyjazne, konkurencyjne i atrakcyjne środowisko działania. To miejsce ma potencjał!

Małopolska wspiera swoich przedsiębiorców, stwarza odpowiednie warunki do rozwoju i utrzymania stabilności firmy. Jedną z form  wsparcia jest projekt „Made in Małopolska”, który zwiększa prestiż firm na rynkach gospodarczych, wzmacnia wizerunek regionu, jako doskonałego miejsca do prowadzenia biznesu oraz gwarantuje wysoką jakość usług i produktów z Małopolski. Stabilny, prężnie rozwijający się biznes, firmy, których marki rozpoznawalne są zarówno w Polsce, jak i za granicą, startupy, które znalazły dobrą bazę dla swojego rozwoju w Małopolsce – to szczególnie ważny potencjał gospodarczy.

- Jako Zarząd Województwa Małopolskiego nieustannie pracujemy nad tym, aby przyciągać coraz to nowych inwestorów i stwarzać odpowiednie warunki funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Małopolska to dla przedsiębiorców region wielkich możliwości. To nie tylko ogromne środki finansowe, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też instytucje nastawione na pomoc i obsługę biznesu

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Małopolska gospodarka na tle innych regionów

buty

Małopolska zajmuje 4. miejsce wśród polskich regionów pod względem wkładu do krajowego PKB. Działa tu ponad 437 tys. podmiotów gospodarczych. Eksport towarów i usług z Małopolski wynosi ponad 10 mld EUR - to 6. pozycja w Polsce!

Pozycja regionu wygląda jeszcze lepiej, gdy weźmie się pod uwagę innowacyjność. Małopolska zajmuje 2. miejsce pod względem udziału pracujących w B+R (działalność badawcza i rozwojowa) i 3. miejsce pod względem zgłoszonych wynalazków oraz udzielonych patentów. Niemal 600 podmiotów prowadzi tu działalność badawczo-rozwojową – co plasuje region na 3. pozycji w kraju. Małopolska to także krajowy lider pod względem osób pracujących w centrach BPO (ok. 90 tys. osób) oraz wicelider pod względem liczby centrów BPO – 238. Zajmuje 10. miejsce w rankingu w TOP 10 EASTERN EUROPEAN REGIONS OF HE FUTURE 2020/21 FDI Intelligence. Brzmi imponująco? W 2021 r. wśród 35 decyzji wydanych przez Krakowski Park Technologiczny, aż 27 uzyskały firmy z rodzimym kapitałem. 

Biorąc pod uwagę możliwości oraz potencjał rozwojowy, w drodze szerokich konsultacji i współpracy, wyłoniono małopolskie inteligentne specjalizacje czyli dziedziny naukowo-gospodarcze, którym nadano priorytet rozwojowy. Są nimi: nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego. Wspierają one kooperację nauki i biznesu, co znacznie ułatwia rozkwit innowacji.

Maszyny w fabryce

Projekt „Made in Małopolska” to tylko jedna z wielu form wsparcia przedsiębiorców

Największą rolę w aktywizowaniu przedsiębiorczości odgrywa powołane w 2009 roku Centrum Business in Małopolska, wspierające przedsiębiorców w Małopolsce. Głównym zadaniem centrum jest przygotowanie kompleksowej oferty dla inwestorów oraz pomoc w kwestiach eksportu i ekspansji zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw. Ponadto centrum jest źródłem aktualnych danych o gospodarce, wzmacnia rozwój przedsiębiorczości i buduje pozytywny wizerunek Polskich firm za granicą.

Przedsiębiorcy mogą tu liczyć na wsparcie finansowe, głównie ze środków unijnych, których dysponentami są polskie regiony w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki przeznaczane są na projekty z zakresu infrastruktury badawczo-rozwojowej, małopolskich centrów innowacji czy też na tzw. bony na innowacje skierowane do małopolskich firm. Województwo Małopolskie wspiera przedsiębiorców także w poszukiwaniu innowacji, by robić to jeszcze efektywnie dołączyło do Inicjatywy Awangarda, która, skupia innowacyjne regiony Unii Europejskiej dążące do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu. Dzięki inicjatywie zainteresowane przedsiębiorstwa mogą łatwiej znaleźć międzynarodowych partnerów oraz zminimalizować koszty testowania i certyfikacji konkretnych technologii.

Małopolska wspiera także działalność proeksportową, głównie firm z sektora MSP. Składa się na to promocja małopolskiej oferty gospodarczej, organizacja spotkań informacyjnych, organizacja szkoleń, warsztatów, misji gospodarczych oraz zapewnienie przedsiębiorcom udziału w targach branżowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

O projektach słów kilka…

Mikro, małym, średnim lub dużym firmom z siedzibą w tym regionie, chcącym się rozwijać i zyskać przewagę konkurencyjną poprzez poszukiwanie nowatorskich rozwiązań Małopolska umożliwia skorzystanie z usług Centrów Transferu Wiedzy, działających w ramach projektu SPIN.

Nowym przedsiębiorcom (działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata), którzy chcą podnosić swoje kompetencje biznesowe, a także osobom planującym założenie działalności, poszukującym inspiracji i możliwości rozwoju dedykowany jest projekt Startupowa Małopolska.

Power up your Business in Małopolska 3 kierowany jest do małopolskich przedsiębiorców sektora MŚP, zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki, wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwojem innowacji i  inwestycjami w tym regionie.  

Power up your Business in Małopolska 2 natomiast to oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski oraz dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych z sektora MSP zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki oraz udziałem w wydarzeniach zagranicznych i krajowych.

Małopolska działa także w przestrzeni samorządowej. Standardy obsługi inwestora w Małopolsce to projekt o tematyce szkoleniowej skierowany do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski, mający na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

Innowacyjna Małopolska to projekt poświęcony wsparciu MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne, pomocy w transferze technologii oraz współpracy na linii nauka-biznes, promowaniu kreatywności i nowatorskich rozwiązań technologicznych małopolskich przedsiębiorców.

Potencjał to ludzie!

Małopolska to region z niezwykłym potencjałem rozwojowym, jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce. O jego atrakcyjności świadczą nie tylko cenne zabytki, niezwykle zróżnicowana kultura czy niezwykła przyroda. Małopolska to przede wszystkim niezwykle kreatywni i dobrze wykształceni ludzie, dynamicznie rozwijające się innowacyjne firmy, doskonała infrastruktura oraz bogate zaplecze badawczo-rozwojowe. Mamy potencjał, doświadczenie i nie boimy się wyzwań. Jeśli więc biznes, to tylko w Małopolsce!

Bo pochodzenie ma znaczenie! 

„Made in Małopolska”

 

Galeria zdjęć

Autor: Redakcja