Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Owocna wizyta wicemarszałka Łukasza Smółki w Brukseli

Małopolska w Unii Europejskiej
24 listopada 2022
Wicemarszałek Łukasz Smółka podczas wizyty w Brukseli wziął udział w konferencji wysokiego szczebla nt. sprawiedliwej transformacji, posiedzeniu Komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Spotkał się też z Komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

W Brukseli miałem przyjemność spotkać się z Panem Komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Tematem naszego spotkania były trzy kwestie: projekt budowy giełdy rolnej w Małopolsce, wspieranie produkcji małopolskiej zdrowej i bezpiecznej żywności, a także promocja małopolskich tradycyjnych i regionalnych produktów. Dziękuję Panu Komisarzowi za merytoryczne spotkanie

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wizytę wicemarszałka rozpoczął udział w konferencji wysokiego szczebla pt. „Sprawiedliwa transformacja w regionach górniczych i energochłonnych – nie pozostawiamy nikogo w tyle”. Spotkanie to, zorganizowane przez Europejski Komitet Regionów wraz z czeską prezydencją w Radzie UE oraz regionami: Śląsk-Morawski, Usti i Karlovy Vary, dało możliwość kontynuacji dialogu w zakresie transformacji na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu między wszystkimi szczeblami sprawowania władzy. Było także okazją do przedstawienia dalszych działań dla regionów górniczych i energochłonnych, pokazując dobre praktyki z Republiki Czeskiej oraz podkreślając ważną rolę władz lokalnych i regionalnych w tym procesie.

Odbyło się również posiedzenie Komisji COTER, podczas którego dyskutowano na temat programu prac Komisji COTER i programu prac Platformy EUWT na 2023 rok. Kolejnym punktem programu było przyjęcie opinii pt. Postawienie ludzi na pierwszym miejscu, zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, uwolnienie potencjału regionów najbardziej oddalonych UE. Wydarzenie zakończyło przedstawienie obecnego stanu prac misji UE w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast oraz dyskusja na temat spraw lokalnych i regionalnych.

Obecność wicemarszałka Smółki w Brukseli dała także możliwość odbycia blisko godzinnego spotkania z Komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Rozmowa skupiła się na trzech tematach: rozwoju giełdy rolnej w Małopolsce, bezpieczeństwu żywności oraz promocji produktów regionalnych.

Galeria zdjęć