Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie dla kultury. Konkurs Mecenat Małopolski rozstrzygnięty

Kultura
23 kwietnia 2021
Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach I edycji konkursu Mecenat Małopolski przyznał na zadania z dziedziny kultury 182 dotacje na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł.

Od lat bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów cieszy się konkurs pn. „Mecenat Małopolski”. Do jego pierwszej edycji w 2021 roku zgłoszono 522 oferty, na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 18.634.470,30 zł. Dotację otrzymały 182 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe. W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 620.000 zł. i tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono 2.420.000 zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową czy też polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wiele projektów związanych z realizacją jubileuszowych uroczystości i wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności.

W ramach konkursu wspierającego zadania cykliczne, wieloletnie pn.  „Mecenat Małopolski bis”, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 18 dotacji na łączną kwotę 1 mln. złotych. Łącznie na realizację zadań z dziedziny kultury w Małopolsce w 2021 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył już prawie 3,5 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią koronawirusa, Województwo Małopolskie wspiera działania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W tym roku samorząd województwa małopolskiego przyznał już także 94 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ogólnej kwocie 4 mln zł . Udzielenie dotacji z budżetu województwa małopolskiego w odpowiedzi na wnioski właścicieli zabytków pozwoli na wykonanie wielu prac zapobiegających zniszczeniu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą rozstrzygającą konkurs „Mecenat Małopolski –I edycja 2021 r. na stronach BIP. pod adresem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1879838,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Galeria zdjęć

Autor: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego