Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wyślij swoja pracę do konkursu Małopolska Nagroda Poetycka Źródło

Kultura
16 kwietnia 2019
Prace do konkursu można wysyłać do 24 czerwca. To jedno z najważniejszych poetyckich wyróżnień w Polsce. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej puli 12 tys. złotych.

Małopolska kocha poezję. I poezja kocha Małopolskę. Z regionem związanych jest wielu poetów, którzy w swoich utworach odwoływali się do tego, co rodzime. Do tej zacnej tradycji nawiązuje Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło". Ma zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji - piszą organizatorzy. 

Nagroda powstała z inicjatywy cenionego, pochodzącego z małopolskiego Borzęcina, poety Józefa Barana. Sam konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest przede wszystkim do twórców jeszcze nieznanych, bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 

Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji nagrody trwa do 24 czerwca. Tematyka nadesłanych utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem). Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek organizatora na konto i w sposób opisany w regulaminie.  

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. Zestaw trzech do pięciu utworów poetyckich (5 zestawów);
  2. Odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  3. Podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
  4. Wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

  • I nagroda - 3 500 zł
  • II nagroda - 2 500 zł
  • III nagroda - 1 500 zł
  • 5 wyróżnień po 600 zł
  • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Nadesłane prace ocenia jury w składzie: wspomniany Józef Baran, prof. literaturoznawca Marek Karwala,aktorka i interpretatorka poezji Beata Paluch oraz Adam Ziemianin - poeta i dziennikarz. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu podczas uroczystej gali.

Galeria zdjęć