Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Solidarna Kultura 2022

Kultura
21 lipca 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Solidarna Kultura”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Wsparcie finansowe w tym konkursie mogą uzyskać działania pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego oraz stwarzające warunki do poznawania naszej kultury – a więc organizacja warsztatów, wystaw, spektakli czy koncertów. Co ważne, wydarzenia te muszą odbywać się we współpracy z podmiotami kultury z terenu Województwa Małopolskiego

- podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

Na realizację wybranych zadań przeznaczono łącznie 500 tys. zł. Środki pochodzą z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

W obliczu niewyobrażalnej tragedii, jaka rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, jesteśmy solidarni z obywatelami Ukrainy i konsekwentnie wspieramy skierowane do nich działania pomocowe. Ci, którzy znaleźli schronienie w naszym regionie potrzebują nie tylko poczucia bezpieczeństwa czy pomocy materialnej, ale także empatii i zrozumienia, a temu sprzyja właśnie integracja społeczności ukraińskiej z mieszkańcami Małopolski. Realizację wszystkich działań w tym obszarze koordynujemy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, podzielonej na pięć pakietów odpowiadających najpilniejszym potrzebom uchodźców i samorządów

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Jak wziąć udział w konkursie?

Oferty w ramach konkursu można składać do 18 sierpnia 2022 roku.

Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 lipca 2022 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Regulamin oraz dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie BIP.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego / JS