Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu pn. „Kultura Wrażliwa”

Kultura
22 czerwca 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu pn. „Kultura Wrażliwa”. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe zadań znoszących bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs ma na celu zwiększenie dostępu do kultury oraz aktywizację środowiska osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie ich udziału w obiegu kulturalnym. Dofinansowanie można zdobyć na zadania realizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego

- wyjaśnia Iwona Gibas, w zarządzie województwa odpowiedzialna m.in. za obszar kultury.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 150 tys. zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 07.2022 r. do godz. 23.59
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 22.07.2022 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały, niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej BIP.

Galeria zdjęć