Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego ws. projektu Budowa Centrum Muzyki w Krakowie

Kultura
15 grudnia 2020
Idea stworzenia w Krakowie Centrum Muzyki na miarę światową przyświeca Województwu Małopolskiemu już od niemal dekady. Proces prac przygotowawczych zmierzających do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, rozpoczął się w 2010 roku i obejmował przygotowanie i przeprowadzenie postępowań oraz realizację umów, uregulowanie własności działek, czy przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wybór laureatów konkursu. Biorąc pod uwagę ogrom przeprowadzonych do tej pory prac, a także rozdysponowane do tej pory środki finansowe, Województwo Małopolskie z pełną stanowczością podkreśla, iż nigdy nie porzuciło idei i nie zrezygnowało z budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach.

W pojawiających się od maja 2020 roku informacjach prasowych oraz pismach z sierpnia i października br. Gmina Miejska Kraków wycofała się ze wspólnej realizacji Projektu, a w październiku br. złożyła oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie” z 2018 r. Co więcej, Gmina Miejska Kraków w sierpniu br. ogłosiła odrębny konkurs architektoniczny na Krakowskie Centrum Muzyki w zupełnie innej lokalizacji.

Województwo Małopolskie prowadziło dalsze prace zmierzające do realizacji zamierzenia w dotychczasowej, uzgodnionej z mieszkańcami lokalizacji. Województwo Małopolskie złożyło wniosek o uzyskanie dofinansowania inwestycji z KPO (Krajowego Planu Odbudowy) i uzyskało pozytywną opinię z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z powyższym, widząc otwierające się nowe możliwości w zakresie finansowania tak ważnej inwestycji, Województwo Małopolskie zwróciło się na początku listopada do Gminy Miejskiej Kraków z propozycją wspólnej realizacji Projektu pn. Budowa Centrum Muzyki w Krakowie zlokalizowanego na Grzegórzkach, jako jednej siedziby Filharmonii Krakowskiej i miejskich orkiestr.

W dniu 2 grudnia 2020r. (data pisma 30.11.2020r.) Województwo Małopolskie otrzymało od Gminy Miejskiej Kraków pismo informujące, iż Kraków jest zainteresowany wspólnym pozyskaniem środków z KPO, ale na inny zakresem Projekt tj. dwa odrębne obiekty znajdujące się w odrębnych lokalizacjach: w Cichym Kąciku oraz przy ulicy Skrzatów.

Z przedmiotowego pisma wynika jednoznacznie, iż Gmina Miejska Kraków nie przewiduje kontynuacji Projektu budowy Centrum Muzyki w dotychczasowej formie. Zwracamy uwagę na fakt, iż wniosek o dofinansowanie złożony został na projekt budowy Centrum Muzyki rozumianego jako jeden budynek zlokalizowany na Grzegórzkach.

Ponadto w tym samym dniu, ukazały się pierwsze informacje prasowe Krakowa wskazujące, iż możliwa jest budowa Centrum Muzyki w dwóch lokalizacjach. Województwo Małopolskie podkreśla, iż nie rozważało takiego scenariusza realizacji inwestycji, a propozycja dalszej współpracy dotyczyła budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach.

Województwo Małopolskie podtrzymuje chęć wspólnej z Gminą Miejską Kraków realizacji przedsięwzięcia, ale w dotychczasowej formie tj. w postaci jednego wspólnego budynku będącego siedzibą trzech krakowskich orkiestr: Capella Cracoviensis, Sinfonietta Cracovia oraz Filharmonii Krakowskiej, zlokalizowanego na Grzegorzkach – przyszłej Dzielnicy Muzyki.

Jednocześnie w sytuacji, gdy Gmina Miejska Kraków nie wyrazi woli udziału w realizacji wspólnej inwestycji, Województwo Małopolskie deklaruje samodzielną realizację budowy Centrum Muzyki w dotychczasowej formie i lokalizacji. Podkreślenia wymaga fakt, iż to Samorząd Województwa Małopolskiego nie wycofał się z realizacji, a wręcz przeciwnie, dołożył wszelkich starań i podejmuje dalsze kroki w celu uzyskania finansowania tak zaawansowanej już w pracach inwestycji, z której największą korzyść odniosą mieszkańcy całej Małopolski.

Województwo Małopolskie jednoznacznie podkreśla, iż nie ma możliwości kontynuacji przedsięwzięcia w formie zaproponowanej przez Gminę Miejską Kraków, jako dwie inwestycje oddzielnie, co oznaczałoby tak naprawdę utworzenie w Krakowie dwóch Centrów Muzyki w dwóch oddzielnych lokalizacjach.

Takie rozwiązanie nie jest możliwe, gdyż wniosek o dofinansowanie z KPO dotyczy konkretnej inwestycji. Wniosek, który uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczy projektu budowy Centrum Muzyki rozumianego jako obiektu zlokalizowanego w dzielnicy Grzegórzki i środki, które ewentualnie mogłyby zostać pozyskane, przeznaczone zostaną wyłącznie na budowę tego obiektu.

 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM
Tagi: KULTURA