Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Kultura
13 maja 2019
Wicemarszałek Łukasz Smółka spotkał się z beneficjentami konkursów „Ochrona zabytków Małopolski 2019” i „Kapliczki Małopolski”, wręczając symboliczne czeki na dofinansowanie zadań.

Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przyznaniu w tym roku 83 dotacji na realizację  zadań obejmujących prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz 77 dotacji na konserwacje zabytkowych kapliczek.

Powyższe działania nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wsparcie z budżetu województwa małopolskiego w łącznej kwocie ponad 5,7 mln zł

- zaznaczył wicemarszałek Smółka.

Beneficjenci z powiatów krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego oraz miasta Kraków spotkali się w Domu Pielgrzyma klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej.

Dzięki systematycznym i programowym działaniom samorządu województwa małopolskiego, w odpowiedzi na wnioski właścicieli obiektów zabytkowych, udało się przywrócić dawny blask wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów, rzemiosła artystycznego i zabytkowych kapliczek. W sumie w latach 1999-2019 środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego na ochronę zabytków osiągnęły poziom prawie 61 mln zł.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro prasowe UMWM