Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda Województwa Małopolskiego Pamięć i Tożsamość

Kultura
10 listopada 2021
Województwo Małopolskie doceni patriotów i pasjonatów ojczystej historii - do 30 listopada 2021 r. można składać wnioski do nowej Nagrody Województwa Małopolskiego pt. „Pamięć i Tożsamość”.

Organizacje pozarządowe, które w ramach działalności realizują zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego, a także osoby fizyczne - pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym mogą ubiegać się o nową Nagrodę Województwa Małopolskiego pt. „Pamięć
i Tożsamość”.

Nagroda ma na celu budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, wzbudzanie zainteresowania i poszanowania dla historii regionu, utrwalanie międzypokoleniowych więzi, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, docenienie wychowawczej roli edukacji dla kształtowania świadomości historycznej mieszkańców Małopolski i ich aktywizacji na rzecz utrwalania pamięci o dziejach „Małej Ojczyzny”.

Nagroda nawiązuje do tytułu ostatniej książki Patrona Małopolski - św. Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość”, będącej zbiorem refleksji filozoficzno-historycznych Ojca Świętego, w której przedstawia swoje rozumienie polskości, ojczyzny, patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Nagroda o łącznej puli 20 000 zł przyznawana będzie w dwóch kategoriach:

  1. Organizacja pozarządowa – która w ramach swojej działalności realizuje zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego.
  2. Osoba – która poprzez swoją działalność i zaangażowanie w projekty, bądź wydarzenia poruszające tematykę historyczną przyczyniła się do propagowania historii Polski i postaw patriotycznych, pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym.

Kapituła złożona z ekspertów oraz przedstawicieli Województwa Małopolskiego wybierze trzech laureatów w każdej z kategorii:

Nagrody w wysokości: I Nagroda – 5000 zł, II Nagroda – 3000 zł, III Nagroda – 2000 zł. przyzna Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, po przyjęciu rekomendacji Kapituły Nagrody.

Wnioski o przyznanie Nagrody „Pamięć i Tożsamość” mogą składać do 30 listopada 2021 r.

następujące podmioty z terenu województwa małopolskiego:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. instytucje kultury,
  3. szkoły oraz uczelnie wyższe,
  4. kościoły i związki wyznaniowe,
  5. organy samorządowe gminy, powiatu, województwa,
  6. jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Każdy zgłaszający ma prawo zaproponować maksymalnie po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Laureaci podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, oprócz nagrody finansowej odbiorą z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

Szczegóły dotyczące Nagrody „Pamięć i Tożsamość” wraz ze wzorem wniosku znajdują się pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2011004,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-pamiec-i-tozsamosc.html

Galeria zdjęć