Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda im. Kazimierza Wyki

Kultura
22 listopada 2004
Tegorocznym laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki został: Przemysław Czapliński

Nagroda im. Kazimierza Wyki

PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI

Obecnie jeden z najwybitniejszych znawców polskiej literatury współczesnej. Zarówno działalność naukowa profesora Czaplińskiego jak i jego zainteresowania skupiają się wokół historii i teorii literatury oraz krytyki literackiej. Urodził się 6 listopada 1962 r. w Poznaniu. Studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej rozpoczął na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w roku 1986 uzyskał tytuł magistra. W latach 1986 1992 był asystentem w Zakładzie Teorii Literatury UAM. W roku 1992 otrzymał tytuł doktora broniąc pracy na temat manifestów literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Od tego czasu do roku 1998 pełnił funkcje adiunkta. W roku 1997 obronił prace habilitacyjną, która już w roku następnym zaowocowała tytułem profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W roku 2002 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Ponadto jest autorem ponad 200 publikacji, organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych, od roku 2001 Kierownikiem Pracowni Krytyki Literackiej oraz redaktorem "Poznańskich Studiów Polonistycznych". Równolegle do działalności naukowej ogrom swej wiedzy wykorzystuje jako juror konkursów literackich, miedzy innymi juror Literackiej Nagrody NIKE (1997-2001), oraz członek zespołów przygotowujących programy promocji literatury polskiej za granicą.

Najważniejsze wyróżnienia międzynarodowe i krajowe:

 • II nagroda w Konkursie Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (1993);

 • Medal Młodej Sztuki (1996)

 • Nagroda im. Ludwika Frydego przyznawana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyki Literackiej (1997)

 • Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1998)

 • Nagroda Prezesa rady Ministrów (1999)

 • Nagroda Rektora UAM (2002, 2004) Publikacje książkowe:

 • Tadeusz Konwicki. Rebis, Poznań 1994.

 • Poetyka manifestu literackiego 1918 1939. IBL PAN, Warszawa 1997

 • lady przełomu. O prozie polskiej 1976 1996. WL, Kraków 1997

 • Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. WL, Kraków 2001

 • Mikrologi ze śmiercią: motywy fanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. Poznań 2001

 • Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90. Znak, Kraków 2002

 • Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. WL, Kraków 2003

 • Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym. WL, Kraków 2004 Książki współautorskie:

 • Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. WL, Kraków 1999 (współautor: Piotr Śliwiński).

 • Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, 1999, (współautor: Piotr Śliwiński).

 • Kalendarium życia literackiego 1976 2000. Wydarzenia, dyskusje, bilanse. WL, Kraków 2003, (współautorzy: Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki).

Galeria zdjęć