Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nabór zgłoszeń do Nagrody im. M. Korneckiego

Kultura
02 września 2021
Kościół pw. św. Marcina w Jawiszowicach, nagrodzony w 2019 roku
fot. Archiwum UMWM
Kościół pw. św. Marcina w Jawiszowicach, nagrodzony w 2019 roku
Do 30 września potrwa nabór do kolejnej edycji nagrody, która honoruje najlepszych gospodarzy małopolskich zabytków architektury drewnianej. Nagradzane mogą być również promujące to dziedzictwo projekty kulturalno-edukacyjne.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej. O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim. Nagradzane mogą również być także projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. 

Nasz region szczyci się szczególnym bogactwem drewnianego budownictwa, które niejednokrotnie przetrwało dzięki pieczołowitej opiece potrafiących dostrzec jego wyjątkową wartość i znaczenie dla krajobrazu kulturowego Małopolski. Dzięki nim w pejzażu regionu znaleźć można prawdziwe perły, które swoim blaskiem przyciągają zwiedzających.
Aby docenić rolę czynnej opieki nad drewnianym dziedzictwem regionu, Samorząd Województwa Małopolskiego ustanowił Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego. Bo działania opiekunów i pasjonatów „zabytków z duszą” na rzecz ochrony architektury drewnianej zasługują na wyjątkowe uznanie

- podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Jest ona przyznawana za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Nabór do tegorocznej edycji Nagrody im. Mariana Korneckiego trwa do 30 września. Zgłoszenia mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz: instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowani  konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej.

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

Szczegóły dotyczące nagrody dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Galeria zdjęć

Autor: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego