Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska. Kultura Wrażliwa. Konkurs na działania zwiększające dostępność kultury

Kultura
14 października 2020
Celem nowego konkursu dla organizacji pozarządowych jest zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

To pierwszy taki konkurs skierowany do podmiotów pożytku publicznego, związany z zagadnieniem dostępności kultury. Dofinansowanie można zdobyć na zadania, które m.in. znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w obiegu kulturalnym, a także te z zakresu edukacji dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cel konkursu 100 tys. zł. wsparcia. Kwota dofinansowania jednego zadania nie może przekraczać 10 000 zł, a jego realizacja powinna się zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 roku.  Oferent powinien się wykazać wkładem własnym na poziomie 5% wartości zadania.

Swoje oferty o dotację wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą składać za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej: www.pozarzadowa.malopolska.pl. Każdy startujący w konkursie jest zobowiązany wygenerować w systemie złożony wniosek, a następnie wydrukowany i podpisany dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2020 roku, godz. 16.00. Zgłoszenia składane za pomocą generatora przyjmowane są do czwartku 5 listopada, godz.16.00.

Konkurs jest realizowany w ramach zadania „Małopolska. Kultura Wrażliwa” - pierwszego realizowanego w skali całego województwa projektu, który koncentruje się na tematyce osób z niepełnosprawnościami i ich obecności w instytucjach kultury. Został on zainicjowany w 2016  roku i dotychczas skupiał się głównie na zwiększaniu dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego. Ogłoszony właśnie konkurs dla organizacji pozarządowych jest cennym uzupełnieniem i zarazem poszerzeniem tych działań.

Wszystkie szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji