Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami VI Gala Veritatis Splendor

Kultura
14 listopada 2023
W Filharmonii Krakowskiej już po raz szósty wręczono Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Tegorocznymi laureatami zostali: Fundacja „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”, Fundacja „Kromka Chleba” oraz Arcybractwo Miłosierdzia pw. Bogurodzicy NMP Bolesnej.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. abp. Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski, marszałek Małopolski Witold Kozłowski z małżonką, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący Sejmiku  prof. Jan Tadeusz Duda oraz radni województwa Anna Mikosz, Jerzy Fedorowicz i Stanisław Bisztyga.

Uroczystą galę rozpoczęło wystąpienie marszałka Witolda Kozłowskiego. 

Jako Małopolanie jesteśmy zawezwani do szczególnej troski o dziedzictwo materialne i niematerialne, które pozostawił nam Święty Jan Paweł II Patron Małopolski. W naszym regionie nie brakuje różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć służących upamiętnieniu Jana Pawła II

 - mówił marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Nagroda Veritatis Splendor jest symbolem, który ma wciąż przypominać naukę i działanie Papieża Polaka, a przez to uświadamiać nam, że każdy z nas jest powołany do kroczenia drogą, którą pokazywał nam nasz Wielki Rodak. Tegoroczna, VI edycja Nagrody pozwala na kontynuowanie aktywnego udziału Samorządu Województwa Małopolskiego w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu i budowania rzeczywistych relacji między ludźmi niezłomnej pracy oraz czynienia wymiernego dobra

- dodał gospodarz regionu.

Pragnę, w imieniu własnym, samorządu województwa małopolskiego oraz całej wspólnoty mieszkańców Małopolski gorąco podziękować i przekazać słowa najwyższego uznania i szacunku tegorocznym laureatom Nagrody Veritatis Splendor. Działając na rzecz osób chorych i potrzebujących realizujecie Państwo w praktyce zawołanie świętego Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście”, do którego tak często nawiązywał w swoich refleksjach Papież Polak. Dziękuję za Państwa czynną, ważną obecność w życiu Małopolski i Małopolan

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Do grona laureatów Nagrody Veritatis Splendor dołączyła Fundacja „Pomnik - Hospicjum Miastu Oświęcim”. Powołana w 2001 roku Fundacja wypełnia idee opieki hospicyjnej i wolontariatu, wypełnia misję służenia choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia, udziela kompleksowego wsparcia medycznego, psychologicznego rodzinom osób nieuleczalnie chorych. Ponadto wraz z instytutami badań nad rakiem z ośrodków z Niemiec, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Szwajcarii i Polski prowadzi akcje edukacyjne, promujące zdrowy styl życia.

Wśród wyróżnionych znalazła się również Fundacja Kromka Chleba z Tarnowa, która powstała w 2003 roku, jako odpowiedź na nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II o potrzebie „wyobraźni miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi”. Fundacja niesie bezinteresowną pomoc ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej, prowadzi także łaźnię dla bezdomnych, organizuje spotkania dla osób bezdomnych i ubogich, wspiera Wspólnotę Wieczernika „Cenacolo”, prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku, hospicjum stacjonarne Via Spei.

Od samego początku wojny na Ukrainie Fundacja solidaryzuje się i aktywnie wspiera mieszkańców, poprzez systematycznie organizowaną i wysyłaną pomoc rzeczową w postaci niezbędnych leków, materiałów opatrunkowych, żywności, środków czystości i higieny osobistej. Dary trafiają do Sióstr Sercanek w Novogradzie koło Żytomierza, Romanovie koło Kijowa i w Brodach.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się także Arcybractwo Miłosierdzia pw. Bogurodzicy NMP Bolesnej w Krakowie. Misją Arcybractwa jest niesienie wielorakiej pomocy ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Realizuje ją poprzez pomoc doraźną oraz pomoc długoterminową, w formie zakupów lub dokonanie opłat za czynsz lub media, zakupu akcesoriów medycznych lub rehabilitacyjnych, dofinansowanie do terapii czy pomoc prawna. Pomaga także ubogiej młodzieży studenckiej wydając 100 obiadów dziennie. Arcybractwo redukując ubóstwo na terenie miasta przyczynia się do szerzenia dialogu w wymiarze społecznym.

Przewodniczący Sejmiku Jan Duda podkreślił, że przyznawana co roku nagroda Veritatis Splendor jest sposobnością do promowania wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu międzykulturowego, zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II.

Dla nas wszystkich to okazja do potwierdzenia, że życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II były i nadal są dla społeczności międzynarodowych wzorcową inspiracją, świadectwem prawdy, a także godną naśladowania metodą budowania pozytywnych relacji między ludźmi oraz czynienia wymiernego dobra

- powiedział profesor Jan Tadeusz Duda.

Wydarzenie zwieńczył koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej.

Galeria zdjęć