Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

550 tys. zł na odrestaurowanie 52 zabytkowych kapliczek

Kultura
27 kwietnia 2021
Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie dotacji na remonty zabytkowych kapliczek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2021”. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach na terenie Małopolski.

W tym roku ze środków Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 550 tys. zł możliwe będzie odnowienie 52 obiektów. Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie stanowią one ważny element budowania lokalnej tożsamości

- mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W oparciu o przyjęte zasady konkursu, w terminie do 23 marca 2021 r., złożone zostały 154 wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Trzy wnioski nie spełniły wymogów formalnych.

Konkurs „Kapliczki Małopolski” stanowi element realizacji strategicznych zadań rozwoju województwa, wynikających m.in. z ustawy o samorządzie województwa oraz z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z zapisów Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021. Głównym kryterium przyznania dotacji był zły stan techniczny kapliczek, który zagraża ich istnieniu oraz duża wartość artystyczna i historyczna

- powiedziała Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wykaz podmiotów, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach znajduje się – w załączniku – w tym miejscu.

Galeria zdjęć