Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zmieniają Małopolskę

Fundusze europejskie
29 lipca 2022
W piątek, 29 lipca odbyła się wideokonferencja dotycząca zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego, w której wzięli udział marszałek Witold Kozłowski oraz przedstawiciele gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Celem spotkania było zaopiniowanie propozycji zmian, które zostały ostatecznie zaopiniowane pozytywnie.

Pozytywna ocena wszystkich przedstawicieli Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w opiniowaniu propozycji zmian w Kontrakcie Terytorialnym to wynik rzetelnej pracy i konstruktywnego dialogu na każdym etapie postępowania. To również wyraz odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Za ten wkład i zaangażowanie wszystkim przedstawicielom gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska serdecznie dziękuję

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie propozycji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. Realizując zapisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Samorząd Województwa Małopolskiego zaprosił przedstawicieli gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, aby przedstawić do zaopiniowania projekt stanowiska dot. proponowanych zmian.

Zaproponowano zmianę wysokości środków na ZIT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z kwoty 201 545 392 Euro do wysokości nie mniejszej niż 199 mln Euro.

Pozostałe modyfikacje mają charakter techniczny i dotyczą zmniejszenia wysokości środków na pomoc techniczną i przesunięć środków pomiędzy tzw. kopertami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z budżetu państwa.

Podczas spotkania wszystkie zmiany zostały zaopiniowane pozytywnie. W spotkaniu wzięły również udział m.in. Joanna Urbanowicz - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu UMWM i Małgorzata Sztaba - zca dyrektora Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich UMWM.

Galeria zdjęć