Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zainaugurowano pracę Komitetu Monitorującego FE

Fundusze europejskie
23 marca 2023
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni wyższych, ministerstw, instytucji zarządzającej oraz przedstawiciele związków samorządowych i zawodowych zainaugurowali pracę Komitetu Monitorującego dla programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Cricotece, a uczestniczył w nim marszałek województwa Witold Kozłowski.

Komitet Monitorujący pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Powołanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 stanowi jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej.

Komitet Monitorujący to bardzo poważne ciało nie tylko doradcze, ale przede wszystkim przejmujące cały ciężar dokumentów związanych z konkursami finansowanymi z funduszy europejskich. W komitecie reprezentowane są wszystkie środowiska: przedsiębiorców, samorządowców, organizacji pozarządowych, różnego rodzaju instytucje, ministerstwa. To bardzo duża komórka, ale też przed nami bardzo dużo pracy

- mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

W pierwszym posiedzeniu komitetu wziął udział dyrektor Mirosław Dybowski – przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Struktura komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich podmiotów sektora publicznego i niepublicznego, w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Galeria zdjęć