Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Z myślą o osobach wymagających wsparcia. Fundusze Europejskie na rozwój infrastruktury społecznej

Fundusze europejskie
28 marca 2024
Ponad 94 mln zł przeznaczono na projekty dotyczące rozwoju infrastruktury oraz zakup doposażenia związany z opieką nad osobami, które ze względu na swój wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. Nabór wniosków potrwa do 3 czerwca 2024 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania realizowane będą projekty dotyczące rozwoju infrastruktury związanej z opieką nad osobami, które ze względu na swój wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Możliwa będzie m.in. budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury społecznej zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w formach zdeinstytucjonalizowanych, zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem, zakup sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do zapewnienia opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych. Inwestycje w rozwój infrastruktury dotyczą jedynie ośrodków wsparcia (m.in. ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy), które będą świadczyć opiekę w formie dziennej lub krótkookresowego pobytu całodobowego (opieka wytchnieniowa) oraz w infrastrukturę rodzinnych domów pomocy. Dodatkowo wsparcie obejmować może placówki zapewniające dzienną opiekę dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zostały utworzone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie rekomendacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.  

Rozwój infrastruktury w powyższym zakresie oraz zakup doposażenia ma przyczynić się do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Obecny nabór to ponad 94 miliony złotych na rozwój infrastruktury społecznej. Środki te pozwolą zadbać o osoby niepełnosprawne, starsze, potrzebujące naszej pomocy. Zachęcam Państwa do składania oferty i sięgania po fundusze europejskie, które są w dyspozycji samorządu województwa

– mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w ramach naborów będą mogły być: Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne.

Wnioskodawcą lub partnerem w ramach FEM 2021-2027 może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Pula środków

W ramach projektu: 94 420 142,00 zł

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 28 marca do 3 czerwca 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl

Więcej informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich / JS