Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

W Nowym Targu o przyszłości regionu do roku 2030

Fundusze europejskie
05 marca 2020
Z udziałem parlamentarzystów, radnych samorządu województwa, reprezentantów samorządów lokalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych odbyła się 4 marca w Nowym Targu debata poświęcona pracom nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Otwierając spotkanie wicemarszałek Łukasz Smółka przypomniał, że trwają konsultacje społeczne, w ramach których można zgłaszać do 12 marca uwagi do projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zachęcał, aby przedstawiając postulaty i uwagi myśleć o zmianach, jakie mogą się dokonać w regionie w perspektywie dekady, a nie tylko w ciągu najbliższych 2-3 lat.

W kontekście prac nad regionalnym programem operacyjnym na lata 2021-2027 wicemarszałek Smółka podkreślił, że regionalny program operacyjny na lata 2014-2020 jest sprawnie wdrażany, a zakładane wskaźniki są osiągane. Zaznaczył, że w marcu br. rozpoczęły się wyjazdowe dyżury specjalistów Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. W ramach tej akcji eksperci odwiedzają małopolskie gminy, udzielając wskazówek m.in. na temat tego tym, jak jakie dokumenty przygotować ubiegając się o wsparcie, jak wypełnić wniosek, z kim i kiedy się kontaktować, jak się rozliczyć z realizacji projektu.

Nowy Targ były trzecim miastem, w którym przedstawiciele samorządu województwa  rozmawiali o strategii rozwoju województwa i regionalnym programie operacyjnym na lata 2021-2027 w ramach II tury debaty regionalnej. Uczestnikom spotkania przedstawiono główne założenia projektu strategii rozwoju województwa oraz propozycji podejścia do kwestii terytorializacji w założeniach regionalnego programu operacyjnego. Podczas pierwszej tury debaty regionalnej, od maja do lipca ubiegłego roku, odbyły się  spotkania w 7 miastach województwa.

Galeria zdjęć