Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Uroczyste przekazanie promes dla inwestycji z gospodarki wodno-ściekowej

Fundusze europejskie
19 stycznia 2023
Samorząd Województwa Małopolskiego dofinansuje kolejne 40 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, Iwona Gibas z zarządu województwa i radny województwa Stanisław Bisztyga przekazali uroczyście promesy gwarantujące przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ręce przedstawicieli gmin i zakładów komunalnych z naszego regionu.

Cieszy fakt, że w Małopolsce zostaną zrealizowane kolejne inwestycje związane z gospodarką wodno–ściekową na obszarach wiejskich. Takie projekty są niezwykle potrzebne mieszkańcom naszego regionu. W ramach obecnego naboru wesprzemy 40 wnioskodawców, a wartość dofinansowania to ponad 128 mln zł

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. 

O istotności wsparcia inwestycji tego typu świadczą ich efekty. W ramach obecnego, trzeciego już naboru wniosków, uda się sfinansować m.in. budowę dwustu przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę lub przebudowę ponad 120 km sieci kanalizacyjnej i 80 km sieci wodociągowej, czy budowa i przebudowa czterech ujęć wody.

Dziękuje za wszystkie złożone wnioski a to szczególnie ważne, by uregulować sprawy wodno-ściekowe w naszym regionie. Musimy dbać o środowisko, ponieważ zanieczyszczenie gleb, cieków, gruntów i wód gruntowych przez nieskanalizowane części wsi to ogromne zagrożenie. Te projekty wpisują się w strategię województwa i liczę na to, że spotkamy się na otwarciu sfinansowanych ze środków PROW inwestycji

- dodaje wicemarszałek Józef Gawron.

Beneficjantami są samorządy i zakłady komunalne z Kalwarii Zebrzydowskiej, Tomic, Oświęcimia, Jerzmanowic-Przegini, Babic, Sułkowic, Kęt, Michałowic, Krzeszowic, Kocmyrzowa-Luborzycy, Wieprza i Wolbromia. Przekazane w ramach trzeciego naboru środku umożliwią im:

 • budowę sieci kanalizacyjnej – 123 km,
 • budowę sieci wodociągowej - 80 km,
 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 200 szt.,
 • budowę i przebudowę ujęć wody - 4 szt.,
 • budowę oczyszczalni ścieków - 1 szt.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył dotąd na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW łącznie 320 mln zł.

Bardzo się cieszę, że w Małopolsce inwestujemy w kanalizację. To też świadczy o naszej jakości i dobrej ofercie dla odwiedzających nasz region turystów. To są bardzo dobre działania, które małymi krokami konsekwentnie realizujemy. Całemu zarządowi województwa dziękuję za akceptację projektów, a samorządowcom gratuluję dobrze napisanych wniosków. Dzięki takim inwestycjom nasz region jest piękniejszy i coraz chętniej odwiedzany

- podsumowuje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Efektem dotychczasowych trzy naborów PROW na gospodarkę wodno-ściekową w latach 2017-2022 jest wybudowanie w ramach PROW:

 • budowa sieci kanalizacyjnej - 562 km,
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowej - 440 km,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2147 szt.,
 • budowa i przebudowa ujęć wody - 34 szt.,
 • budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody – 25 szt.,
 • budowa oczyszczalni ścieków - 6 szt.

W latach 2019-2022 Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aż 254  mln zł, a więc  niemal czterokrotnie więcej, niż w latach wcześniejszych (2014-1018 - 66 mln zł).

Galeria zdjęć