Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Unijne wsparcie na drogi dojazdowe w subregionach: sądeckim i podhalańskim

Fundusze europejskie
18 listopada 2016
Ponad 39,2 mln zł na budowę lub modernizację dróg lokalnych, trafi do samorządów w subregionach: sądeckim i podhalańskim. W sądeckim Miasteczku Galicyjskim wicemarszałek Stanisław Sorys i Leszek Zegzda z zarządu województwa wręczyli gospodarzom gmin i powiatów umowy gwarantujące wsparcie finansowe przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W uroczystości uczestniczyli również: przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska i radny województwa Stanisław Pasoń.

– Budowa dróg lokalnych z kwotą dofinansowania ponad 60% wartości projektów to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs okazał się dosyć trudny, o czym świadczy duża liczba odrzuconych wniosków. Na realizację wszystkich drogowych inwestycji w ramach środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do małopolskich gmin i powiatów trafi ponad 79,3 ml zł, co łącznie pozwoli na wsparcie aż 85 projektów - mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Z kolei członek zarządu Leszek Zegzda dodaje: - Cieszy duża liczba zadań drogowych realizowanych w subregionach. Samorządy potrafią wykorzystywać środki finansowe. Świadczy o tym perspektywa 2007-2013,w której wykorzystaliśmy 100% alokacji. To wzorcowy przykład. Jestem pewien, że w całości wykorzystamy środki, które są przed nami. Dużej aktywności będzie wymagał budżet województwa na przyszły rok, który w czterdziestu procentach jest proinwestycyjny, co oznacza bardzo wysoki poziom rozwoju – zaznaczył.

Przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska podziękowała gospodarzom gmin i powiatów za aktywne aplikowanie o fundusze dystrybuowane w teren przez samorząd województwa. – Bez determinacji, bez Waszego trudu nie byłoby tylu wspaniałych inwestycji w Małopolsce - mówiła. - Wiele tematów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych połączonych jest z różnymi problemami. Jeżeli jednak jest dobra wola i chęć współpracy, to wszelkie trudności można pokonać dla dobra gminy i regionu. Efekty Waszej pracy będą dobrze służyć mieszkańcom – podkreśliła przewodnicząca.

Budowa lub modernizacja dróg jest nowym działaniem realizowanym w ramach PROW, które ma na celu lepsze skomunikowanie terenów wiejskich z już istniejącą siecią drogową, a w konsekwencji ułatwienie dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. O przyznaniu dofinansowania w ramach PROW decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących m.in.: dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja zadania (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wysokości bezrobocia w powiecie oraz powiązania przedsięwzięcia z inwestycjami z zakresu tworzenia infrastruktury szerokopasmowej.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 34 mln zł gminy i powiaty subregionu sądeckiego zrealizują 35 zadań, a prawie 5,2 mln zł pozwoli podhalańskim samorządom na wykonanie 9 przedsięwzięć drogowych. Warto zaznaczyć, że ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce zostanie dofinansowanych 85 projektów na łączną kwotę ponad 79 mln zł. Finansowe wsparcie wyniesie 63,63% poniesionych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln na jednego beneficjenta.

Pobierz załącznik i zobacz pełną listę dróg, które zostaną przebudowane w subregionach: sądeckim i podhalańskim:

 

Galeria zdjęć

Autor: Agenda UMWM w Nowym Sączu