Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szansa na miliony dla Małopolski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Fundusze europejskie
13 listopada 2020
13 listopada odbyła się wideokonferencja w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oprócz wicepremiera Jarosława Gowina; ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki wzięli w niej udział: marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji, wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Samorząd Województwa Małopolskiego prowadzi intensywne działania, aby region został zakwalifikowany do wsparcia w ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Obecnie do pomocy finansowej z FST wytypowane zostały województwa: śląskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przemysł energetyczny w Małopolsce musi być bardziej przyjazny środowisku, ale transformacja nie może odbyć się kosztem mieszkańców. Stąd starania o objęcie naszego województwa unijnym wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Zwróciłem się z prośbą o poparcie starań Małopolski, która chce dołączyć do regionów objętych pomocą FST w ramach przekształceń gospodarki opartej na węglu na neutralną dla środowiska. Argumentem jest tu sytuacja gospodarcza i społeczna Małopolski Zachodniej. Przemysł węglowy jest dziś kluczowym pracodawcą w powiatach takich, jak oświęcimski, chrzanowski oraz olkuski i wadowicki. Zabiegamy o objęcie naszego regionu środkami wsparcia z FST oraz alokacją, która da szansę na realne interwencje i skuteczne oddziaływanie

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań UE na rzecz zrównoważonej gospodarki. Jest przeznaczony dla regionów, których gospodarki opierają się w znacznym stopniu na wydobyciu węgla i przemyśle towarzyszącym, a tym samym są narażone na negatywne skutki społeczne transformacji energetycznej. Aktualnie FST przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro. W listopadzie br. zapadnie decyzja o wielkości alokacji tych środków na poszczególne regiony.

W styczniu 2020 r. Małopolska dołączyła do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Prowadzony jest również dialog ze stroną rządową i Komisja Europejską o włączenie Małopolski do wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został powołany interdyscyplinarny zespół do przygotowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a do współpracy zaproszono 37 instytucji ze świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych.

W wideokonferencji oprócz przedstawiciela Małopolski oraz wymienionych ministrów uczestniczyli także wiceministrowie: Adam Guibourge - Czetwertyński, Waldemar Buda oraz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Marcin Janiak.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM