Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska wspiera sektor MŚP

Fundusze europejskie
08 grudnia 2016
W Małopolsce jest zarejestrowanych ponad 370 tys. firm. 99,9% z nich to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że właśnie w nich zatrudniona jest zdecydowana większość pracujących mieszkańców naszego województwa. Jak pokazują dane, 73% Małopolan pracuje właśnie w sektorze MSP. To właśnie do tych przedsiębiorców są skierowane trzy konkursy, w których można starać się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wdrażanie wynalazków i doradztwo.

- O sile małopolskiej gospodarki świadczą mikro, małe i średnie firmy. Ich liczba plasuje nas na czwartym miejscu w Polsce. Bardziej rozwinięty sektor MSP ma tylko Mazowsze, Śląsk i Wielkopolska, czyli województwa o zdecydowanie większej liczbie mieszkańców – tłumaczy wicemarszałek Stanisław Sorys i dodaje: - Właśnie u tych najmniejszych przedsiębiorców Małopolanie najczęściej znajdują zatrudnienie. Chcemy wspierać ich rozwój. Dlatego zachęcamy do sięgnięcia po unijne wsparcie z naszego regionalnego programu operacyjnego. Jest o co zawalczyć, bo na wzmacnianie konkurencyjności sektora MSP do podziału mamy aż 125 mln euro – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Dla przedsiębiorców wdrażających…

W sumie ponad 60 mln zł może trafić do działających na terenie Małopolski mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wykorzystywać w swojej działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych, wynalazki lub wzory użytkowe. Przedsiębiorstwa, które działają na rynku krócej niż 2 lata rozdzielą między siebie niemal 26 mln zł z tej kwoty w ramach konkursu „Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”. Z kolei dla firm o stażu przekraczającym 24 miesiące przeznaczono 34,6 mln zł.

W obu konkursach, do których nabór wniosków rozpocznie się 31 grudnia, w szczególności można starać się o dofinansowanie na: wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie wyników prac badawczo-rozwojowych opracowanych we własnym zakresie lub nabytych, zastosowanie wynalazków objętych ochroną patentową czy chronionych prawem wzorów użytkowych.

Nabór wniosków zakończy się 21 lutego 2017 roku. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz 55% dla mikro i małych firm.

Regulamin oraz wszystkie potrzebne dokumenty:
- konkurs: 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
- konkurs: 3.4.4 Dotacje dla MŚP

…i oczekujących na doradztwo

To nie jedyne konkursy dedykowane przedsiębiorcom, jakie Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował się ogłosić jeszcze w tym roku. Do 28 lutego 2017 roku mogą oni starać się o bony na specjalistyczne doradztwo, na które przeznaczono niemal 8,7 mln zł.

Dofinansowane zostaną m.in. zadania polegające na zarządzaniu firmą oraz prognozowaniu trendów rynkowych i określeniu kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Można także starać się o dotacje na uzyskiwanie certyfikatów zgodności czy optymalizację kosztów prowadzenia działalności i zarządzanie ryzykiem, a także na wdrażanie technologii informatycznych czy ochronę własności intelektualnej. 

O dofinansowanie w tym konkursie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa małopolskiego od co najmniej 24 miesięcy.

Szczegóły konkursu, regulamin i potrzebne dokumenty

Galeria zdjęć