Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

REACT-EU dla ochrony zdrowia Małopolan

Fundusze europejskie
15 września 2022
Ponad 75 mln zł trafiło do małopolskich szpitali w ramach pakietu pomocowego REACT-EU. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Umowy na realizację zadań przekazali uroczyście marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dzisiaj dzielimy środki finansowe na kolejne inwestycje w obszarze służbie zdrowia. Te środki pochodzą z Funduszy Europejskich, z programu REACT-EU. Ponad 108 mln to łączny koszt wszystkich inwestycji. To kolejna szansa, by budować naszą siłę odporności na pojawienie się koronawirusa. Dziękuję za dzielną postawę w tym trudnym czasie. Dotyczy to wszystkich nas, bo każdy w jakimś zakresie uczestniczył w tym bardzo trudnym okresie. Ocieraliśmy się wtedy w Małopolsce o granicę braku łóżek covidowych. Przezwyciężyliśmy trudności dzięki temu, że jednocześnie stawialiśmy opór temu zjawisku, a z drugiej strony uczyliśmy się, pozyskiwaliśmy środki i mądrze nimi zarządzaliśmy

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Problem nie kończy się z chwilą wyzdrowienia

W Polsce jest 5,3 miliona ozdrowieńców. Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że na ciężki przebieg choroby narażonych było ok. 19 proc. zarażonych.

Około 60% powikłań pocovidowych dotyczy płuc, problemów z oddychaniem oraz słabej kondycji. Pacjenci skarżą się także na zmniejszoną sprawność organizmu i tolerancję wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

W pełnym powrocie do zdrowia ogromne znaczenie ma szybkie podjęcie rehabilitacji. Dzięki niej pacjenci, którzy chorowali na COVID-19, znacznie poprawiają swoją sprawność oddechową. Szybciej wracają do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpływa również na ich kondycję psychiczną.

Zarząd Województwa Małopolskiego z puli środków REACT-EU na wsparcie szpitali w zakresie rehabilitacji pocovidowej  przekazał 20 mln euro (blisko 90 mln zł). Inwestycje realizowane dzięki tym środkom mają na celu poprawę jakości życia oraz zdrowia jego mieszkańców. Dzięki inicjatywie REACT-EU każda osoba z regionu ma szansę na sprawniejsze poradzenie sobie ze skutkami pandemii i bardziej kompleksową opiekę medyczną oraz rehabilitację po przejściu choroby COVID-19.

Jako jedno z niewielu województw wsparciem objęliśmy cały system, uznając, że jeśli mamy się skutecznie bronić, to musimy wspierać też jednostki nienależące do samorządu wojewódzkiego. Z tej perspektywy oceniając, to co również robił Pan Wojewoda i jego służby, to cały małopolski system zdał egzamin. Zwłaszcza, że mieliśmy bardzo mocne, wieloosobowe kierownictwo antykryzysowe. Udział wszystkich pracowników służby zdrowia był niesamowity, ale też ogromnej grupy wolontariuszy, czasem nawet sąsiadów, którzy wspierali się w codziennych czynnościach. To też cały obszar służb ratowniczych, nie tylko pogotowia ratunkowego, ale też PSP, OSP - wszyscy brali udział w starciu z koronawirusem. Wszystkie środki jakie zdobyliśmy przeznaczamy dalej na wsparcie naszego systemu, zarówno bezpośrednio do walki z koronawirusem, ale tez z jego skutkami. W tej chwili  u pacjentów, którzy przeszli Covid pojawiają się różne objawy i nadal chorują. Dziękuję również wszystkim moim urzędnikom, którzy przygotowywali stosowne umowy, dzięki którym szpitale mogą się dalej rozwijać i służyć pacjentom

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Dzięki pracy zespołowej Zarządu Województwa Małopolskiego skierowaliśmy środki z REACT-EU do szpitali. Bardzo dziękuje dyrektorom za sprawne przeprowadzenie postępowań przetargowych, za odważne decyzje, aby te inwestycje oddać do użytku w terminie, do końca 2023 roku. Pokazujemy realne efekty i te inwestycje będą służyły pacjentom, szczególnie do leczenia osób ze schorzeniami pocovidowymi. Wspieramy także placówki podległe administracji niższego szczebla, w tym przypadku jest to szpital powiatowy w Wadowicach, co jest zasługą marszałka Witolda Kozłowskiego

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Środki unijne trafiły do 8 małopolskich szpitali:

1. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie              

Ponad 10 mln zł, z czego połowa to środki z unijnego pakietu pomocowego REACT-EU kosztować będzie modernizacja Oddziału Rehabilitacji przy al. Focha 33 wraz z wymianą instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej oraz wykonaniem instalacji gazów medycznych.

Ta inwestycja to odpowiedź na potrzeby przed jakimi stanęła placówka, czyli bardzo dużego zapotrzebowania na rehabilitację osób po przebytym covidzie, związane z różnego rodzaju problemami i powikłaniami.

Już pod koniec przyszłego roku, po zakończeniu modernizacji Szpital będzie mógł zwiększyć liczbę pacjentów objętych pomocą oraz podnieść jakość świadczeń rehabilitacyjnych. 

2. Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ponad 6 mln zł pochłonie dostosowanie jednego z budynków Szpitala do potrzeb pacjentów objętych opieką psychiatryczną oraz  rehabilitację pocovidową.

Chociaż zdalne nauczanie stało się już tylko wspomnieniem, jego efekty do dziś widzą lekarze

pracujący na co dzień z młodzieżą w Szpitalu Babińskiego. Pomieszczenia, w których dotychczas lekarze pracowali z podopiecznymi okazują się niewystarczające wobec obecnych potrzeb.

Aby zapewnić wsparcie zarówno pod względem opieki stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej jak
i środowiskowej potrzebne są nowe inwestycje.

Modernizowany budynek, który powstał jeszcze przed I wojną światową zostanie rozbudowany
i dostosowany dla potrzeb poradni specjalistycznych i opieki środowiskowej.

Po zakończeniu inwestycji powstaną tu pomieszczenia poradni terapeutycznych, psychologicznych, prowadzona też będzie profilaktyka dla dzieci i młodzieży, również w zakresie skutków wywołanych przez epidemię Covid-19.

W efekcie dzieci i młodzież doświadczająca kryzysów psychicznych lub u których występują zaburzenia psychiczne, a także ich bliscy, uzyskają dostęp do szybkiej, kompleksowej opieki medycznej i wsparcia odpowiedniego do ich potrzeb.

3. Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

Szpital w Jaroszowcu jako jeden z niewielu rozpoczął natychmiastową pomoc rehabilitacyjną dla ozdrowieńców pocovidowych. Blisko 500 osób znalazło tu pomoc w powrocie do zdrowia. Małopolski Szpital jest jednym z trzech największych podmiotów świadczących usługi rehabilitacji pulmonologicznej w kraju. Mając na celu zwiększenie dostępu do rehabilitacji pocovidowej dla pacjentów z Polski Południowej szpital rozpoczął budowę nowego pawilonu.

Dzięki 8 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich powstanie inwestycja warta ponad 11 mln zł. Powstanie  pawilon, gdzie zostaną przeniesione poradnie specjalistyczne, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz rehabilitacji ambulatoryjnej.

Przeniesione do nowego gmachu oddziały zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt
i urządzenia rehabilitacyjne m.in. aparaturę do elektroterapii, krioterapii miejscowej, leczenia laserem
i ultradźwiękami, do magnoterapii oraz tzw. wodne „bicze szkockie" i kriokomora.

Dla pacjentów ta inwestycja to krótsze kolejki i większy komfort leczenia. Dla lekarzy poprawa warunków pracy i możliwość świadczenia usług na najwyższym poziomie.

4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Nowo wybudowany Ośrodek Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie będzie częścią Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. św. Ludwika w Krakowie. Na powierzchni ponad 1400 m2 powstanie nowoczesna infrastruktura z szerokim zapleczem diagnostycznym i terapeutycznym.

W ośrodku znajdzie się jedyne w Małopolsce laboratorium trójwymiarowej analizy ruchu, z którego będą mogli korzystać pacjenci w ramach NFZ.

Inwestycja będzie kosztować około 20 mln złotych, w tym 12 mln zł pochodzi ze środków unijnych i ma być gotowa do końca 2023 roku.

5. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

 Przebudowa budynku nr 2 placówki przede wszystkim poprawi  i zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne i sanitarne pacjentów na oddziale chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji. Ponadto podniesie jakość i dostępność usług świadczonych w Szpitalu.

Funkcjonalność przebudowywanego obiektu w krótkim czasie umożliwi adaptację całego oddziału na oddział zakaźny. Dodatkowo planowane jest utworzenie specjalistycznych sal septycznych, aby
w przypadkach podejrzeń zakażeń pacjentów różnymi patogenami (np. SARS CoV-2) zapewnić bezpieczne i efektywne leczenie a przed wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania oddziału.

Projekt stanowi kontynuację rozwoju szpitala o nowoczesną, podnoszącą standard
i bezpieczeństwo epidemiologiczne i sanitarne infrastrukturę oddziału jako zaplecze niezbędne dla nowo wybudowanej części obejmującej m.in. 3 łóżka intensywnego nadzoru i 4 łóżka obserwacyjne
na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wartość inwestycji to 13 mln zł. 10 mln pochodzi
z Funduszy Europejskich.

6. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Blisko 15 mln zł , w tym 10 mln zł środków unijnych zainwestuje tarnowska placówka w  rozbudowę powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych.  

Już pod koniec przyszłego roku na pacjentów Szpitala czekać będą, nowe funkcjonalne pomieszczenia
o podwyższonym standardzie, co zapewni wyższą jakość wykonywanych świadczeń.

Powstanie nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjny z Oddziałem stacjonarnym, oddziałami dziennymi gdzie świadczone będą usługi rehabilitacyjne, w tym rehabilitacji oddechowej, neurologicznej, kardiologicznej i ogólnoustrojowej.

Inwestycja zakłada również zakup niezbędnego nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiających pełny zakres świadczonych usług m.in. wózki inwalidzkie samodzielnie napędzane przez chorego, łóżko do drenażu, stanowiska do tlenoterapii; kardiomonitory i pulsoksymetry; instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu; nebulizator; system do treningów monitorowanych; wyposażenie w sprzęt do treningów interwałowych.

7. Szpital im. św. Jana Pawła II w Wadowicach

Rozbudowa jednego z pawilonów Szpitala o dwie kondygnacje kosztować będzie 30 mln zł, połowa tej kwoty to środki unijne przekazane placówce w ramach działania REACT-EU dla zdrowia.

Obecna inwestycja zakłada wykonanie nadbudowy 2 kondygnacji istniejącego Pawilonu E Szpitala wraz z niezbędnym wyposażeniem. Do nowych pomieszczeń przeniesione zostaną 
2 Oddziały Chorób Wewnętrznych. W ich miejscu uruchomiony zostanie Ośrodek Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej, i Oddział Chirurgii I Dnia

Ta ogromna inwestycja jest przełomowym momentem dla Szpitala, gdyż dzięki niej będzie można rozpocząć udzielanie świadczeń, których do tej pory placówka nie mogła realizować ze względu na bariery infrastrukturalne.

8. Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

W Andrychowie powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii, którego koszt to 2,5 mln zł, w tym 2 mln dofinansowania unijnego. Centrum swoim zasięgiem obejmować będzie także powiaty: Suski
i Wadowicki.

Otwarcie Centrum pozwoli na zapewnienie kompleksowej opieki na różnych poziomach-szkoła, środowisko, dom, bez konieczności hospitalizacji. Wszystkie te działania mają na celu minimalizację negatywnych następstw pandemii COVID-19, która spowodowała wzrost zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Pakiet REACT-EU

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)  jest jednym z elementów tak zwanego Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem
w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19.

W ten sposób Unia Europejska wspiera każdy region i przeciwdziała pogłębianiu się różnic wywołanych nierównym ożywieniem gospodarczym.

Galeria zdjęć